Oikeudet ja velvollisuudet työyhteisötilanteissa – kuinka hyvä esimies toimii?

Esimiestyön rajat -koulutuksessa saat käytännön työkalut haastaviin työyhteisötilanteisiin – voit rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhösi esimiehenä.

Saat kokonaisnäkemyksen johtamisoppien sekä juridiikan käytännön keinoista esimiehelle. Paras lopputulos syntyy, kun huomioimme arjessa sekä säännöt että tunteet.

Tähän uudistettuun koulutukseen on sisällytetty aiempaa enemmän mahdollisuuksia käsitellä sellaisia arjen haasteita, joita ei ole tapana ratkoa tuomioistuimissa. Merkittävimmät oikeustapaukset ovat kuitenkin edelleen mukana suunnannäyttäjinä.

Lue lisää