Nollatoleranssi kiusaamiselle ja eriarvoistaville toimille

Työpaikkakiusaaminen, eli lakitermein ilmaistuna häirintä tai epäasiallinen kohtelu töissä, on

  • sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käytöstä, joka
  • toistuvana aiheuttaa haittaa tai ainakin vaaraa kohteen terveydelle.

Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus toimia siten, ettei kiusaaminen kannattaisi ja ettei sitä ylipäänsä esiintyisi.

Syrjintä on kiellettyä työhön otettaessa, työnteon aikana ja työn päättämistilanteissa. Mutta kuinka tunnistaa epätasapuolinen kohtelu – ja kitkeä sekä parhaimmillaan tietenkin kokonaan välttää se?

Saat etenemisohjeita erilaisiin ja eriasteisiin tilanteisiin, joissa on kyse joko väitetystä tai jo todetusta häirinnästä, epäasiallisesta käytöksestä tai syrjinnästä. Lähestymistapa on pääasiassa oikeudellinen, mutta lainsäädännön noudattamisen lisäksi huomioidaan myös muut hyvät työyhteisötaidot.

Tässä koulutuksessa kaikki saavat työkaluja, joilla

  • jokainen pystyy omalta osaltaan muita arvostaen, mutta jämptisti vaatien tarttumaan ikäviin tilanteisiin
  • ohjaataan työskentelykulttuuria oikeaan suuntaan, kiusaamista ja eriarvoista kohtelua ennaltaehkäistenkin ja
  • tunnistetaan myös tilanteita, joissa ei ole kyse kiusaamisesta eikä syrjinnästä, vaikka niin väitettäisiinkin.

Lue lisää