Tässä webinaarissa:

  • Ratkotaan käytännön esimerkkien kautta niitä oikeudellisia haasteita, joita hybriditöiden tekeminen tuo työyhteisölle ja sen yksittäisille jäsenille
  • Nostetaan esiin parhaita, juridisesti hyväksyttyjä käytäntöjä etä- ja monipaikkatyöskentelyn sujuvoittamiseksi
  • Muistetaan kautta linjan hyvien työyhteisötaitojen sekä laillisten ratkaisujen yhteys

Tarjolla on oikeudellinen tietopaketti siitä, kuinka työntekijät ja heidän esimiehensä mahdollisimman kattavasti pystyvät voittamaan haasteet ja hyödyntämään uudet mahdollisuudet – niin että myös työnantaja hyötyy maksimaalisesti.

Lue lisää