Itseohjautuvuuden hyvät käytännöt ja oikeudelliset reunaehdot

Mitä itseohjautuvuus on? Mitä se ei ole? Milloin ja missä itseohjautuvat toimintatavat ovat erityisen hyödyllisiä ja käyttökelpoisia? Millaisten käytännön esimerkkien ja tavoitteiden kautta itseohjautuvuutta kannattaisi alkaa lisätä? Missä kulkevat oikeudelliset rajat?

Lue lisää