Epäasiallinen käytös on sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käytöstä, joka toistuvana aiheuttaa haittaa tai ainakin vaaraa kohteen terveydelle. Kyse voi olla esimerkiksi henkilön tai hänen työsuoritustensa jatkuvasta ja perusteettomasta arvostelusta, mitätöinnistä tai mustamaalaamisesta. Epäsuorana toimintana kyse voi olla vaikkapa perättömien tietojen ja huhujen levittämisestä, suorana toimintana esimerkiksi uhkailusta tai nimittelystä.

Epäasiallinen käytös on kiusaamista. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus toimia siten, ettei kiusaaminen kannattaisi ja ettei sitä ylipäänsä esiintyisi. Kiusaamisen yhteydessä voidaan puhua myös häirinnästä: työturvallisuuslaissa mainitaan sekä häirintä että epäasiallinen kohtelu sellaisina seikkoina, joihin työnantajan on puututtava ja jotka työnantajan on käytettävissään olevin keinoin pyrittävä lopettamaan, kun on saanut niistä tiedon.

Mutta kuinka kuntatyöntekijä, viranhaltija tai heidän työnantajansa edustaja voi kitkeä ja jopa ennaltaehkäistä sellaisten henkilöiden epäasiallista käytöstä, jotka eivät toimissaan ole työ- eivätkä virkasuhteessa kuntatyönantajaan?

Lue lisää