OHJELMA

Epäasiallisen käytöksen tunnistaminen

Kuka kiusaa ja ketä? Kuinka? Käytännön esimerkkejä eri tilanteista: suorat ja epäsuorat epäasiallisen käytöksen muodot

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen

Yhteiset periaatteet ja toiminta eri rooleissa: epäasiallista kohtelua kokenut, työkaverit, työsuojelu, työnantajan edustajat ja poliittiset johtajat

Millaisia keskusteluja saa ja millaisia ei saa käydä? Selvityksen pyytäminen poliitikolta, jonka toiminta on koettu epäasialliseksi

Häirintäilmoituksen tekeminen, käsittely ja seuraukset eri tilanteissa – mistä ja keiltä apua ja tukea?

Toimielimen (tai sen puheenjohtajiston) erottaminen epäluottamuksen perusteella ja muu vaikuttaminen politiikan kautta

Roolien sekoittuminen ja kaksoisroolit? Mikä neuvoksi, jos johtavassa asemassa oleva poliitikko kiusaa?

Mitä jos epäasiallisesti käyttäytyvää poliitikkoa pelätään laajasti? Keskustelujen aloittaminen ja rajojen asettaminen

Nimettömät ilmiannot ja anonyymit selvitykset: oikeusturva vai oikeusmurha? Mahdollisuus vai mahdottomuus puolustautua?

Aluehallintoviraston rooli käytettyjen menettelytapojen arvioinnissa? Eri dokumenttien ja muiden todisteiden merkitys?

Tutkintapyyntö poliisille, jos epäillään kunnianloukkausta tai muuta rikosta? Eri dokumenttien ja muiden todisteiden merkitys?

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäiseminen

Käytännön esimerkkejä hyviksi koetuista toimintamalleista ja niihin sitoutumisesta

Lue lisää