Mitä loppuvuodesta 2020 kannattaa huomioida

Määräaikaiset lakimuutokset lomautuksiin ja työsuhteiden päättämisiin taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla ovat vielä hetken voimassa.Mitä nämä muutokset käytännössä tarkoittavat? Ketkä saavat ja ketkä eivät saa soveltaa niitä? Ehtiikö vielä? Mikä on mahdollisen työehtosopimuksen vaikutus? Kuinka toimitaan vuodenvaihteen jälkeen? Entä mitä poikkeustilanteita koskevaa lainsäädäntöä meillä oli jo ennestään? Millä käytännön edellytyksillä sitä voi käyttää?

Kuinka menetellään oikein, jos lomauttaminen ei riitä ja työsuhde on päätettävä? Mitä takaisinottovelvollisuus käytännössä tarkoittaa ja kuinka monta kuukautta tämä velvollisuus milloinkin on huomioitava? Entä jos työntekijä irtisanoutuu pitkän lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa, mutta vaatii työnantajalta jopa puolen vuoden irtisanomisajan palkkaa? Milloin siihen voi olla oikeus ja milloin ei?

Lue lisää