Juristin neuvot anonyymien ilmiantokanavien käyttöön

Epäeettistä tai epäasiallista toimintaa, muuta väärinkäytöstä, rikkomusta tai ainakin epäilyä sellaisesta? Kuinka ottaa asia puheeksi ja saada se selvitetyksi ilman, että viestin tuoja joutuisi vaikeuksiin? Miten järjestää mahdollisuus ilmoittaa nimettömästi? Mitä jos joku käyttää nimetöntä ilmiantoa pilailuun tai kiusaamiseen? 

Jos henkilö havaitsee, kokee tai epäilee mitä tahansa

  • lainsäädännön
  • muiden säädösten ja velvoitteiden
  • työ- tai muun yhteisön arvojen tai periaatteiden tai
  • muun yleisen edun

vastaista menettelyä, niin toiminnasta vastuussa olevalla saattaa olla velvollisuus tai ainakin mahdollisuus tarjota käyttöön whistleblowing- tai muu nimetön ilmiantokanava.

Häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua selvitettäessä tarvitaan erilaista konkretiaa ja todistelua kuin esimerkiksi korruptioepäilyjen tutkimisessa. Tämä kannattaa huomioida ilmoitusmahdollisuuksia kehitettäessä. Samoin on tärkeää panostaa esimerkiksi yhteistoimintaan henkilöstön tai sen edustajien kanssa, kun työpaikan käytäntöjä ollaan muuttamassa.

Lue lisää