Koulutuksen jälkeen sinulla on aiempaa selkeämpi kuva esihenkilön vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista.
Uutena esihenkilönä saat
– peruskäsityksen siitä, mitä on työnantajan edustajana toimiminen
– työkaluja erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa
– rohkeutta nostaa esiin ja vahvistaa uusia ideoita ja käytäntöjä
– viisautta ja ennakointikykyä
– malttia reagointeihin ja korostusta tasapuolisuuden merkityksestä
– ymmärryksen omien voimavarojen vaalimisen tärkeydestä sekä
– keinoja löytää velvollisuuksiensa rajat.

Lue lisää