Tavoite ja hyöty
Koulutuksen jälkeen sinulla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista.
Uutena esimiehenä saat
– peruskäsityksen siitä, mitä on työnantajan edustajana toimiminen
– työkaluja erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa
– rohkeutta nostaa esiin ja vahvistaa uusia ideoita ja käytäntöjä
– viisautta ja ennakointikykyä
– malttia reagointeihin ja korostusta tasapuolisuuden merkityksestä
– ymmärryksen omien voimavarojen vaalimisen tärkeydestä sekä
– keinoja löytää velvollisuuksiensa rajat.

Onnistu uutena esimiehenä -koulutus koostuu lukuisista käytännönläheisistä esimerkeistä. Niissä huomioimme sekä yleiset oikeudelliset näkökohdat että kunkin työyhteisön oman toimintakulttuurin vaikutukset.

Kurssilla käsittelemme eri teemojen kautta muun muassa sitä, miten toimit johdonmukaisesti, pitkäjänteisesti ja tasapuolisesti. Kuinka toimit samanlaisissa tilanteissa samalla tavalla ja erilaisissa tilanteissa eri tavoin? Miten esimiehenä saat ja voit joustaa?

Lue lisää