Miten esimies voi tunnistaa pahan mielen sairauslomat?
Missä kulkevat lailliset oikeuksien ja velvollisuuksien rajat?
Millaisia muutoksia ja muita keinoja voi kokeilla pahan mielen sairastelijoihin?

Koulutuksessa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Esiin nostetaan myös arjen resilienssi; kuinka esimies voi parhaiten tukea alaisiaan muun muassa jaksamisessa ja palautumisessa.

Lue lisää