Psykologinen turvallisuus – mitä se on ja mitä hyötyä siitä on? Entä psykologisesti turvallinen palaute ja psykologinen sopimus? Ytimekäs vastaus kaikkiin: paljon! Tässä valmennuksessa opitaan yhdessä käytännön tapausten ja keskusteluharjoitusten kautta.

Tässä valmennuksessa käymme läpi psykologisesti turvallisen työyhteisöilmapiirin edellytyksiä: kuinka psykologista turvallisuutta lisätään ja ylläpidetään. Valmennus sisältää ryhmäkeskusteluja ja -harjoituksia. Osallistujat saavat halutessaan, vapaaehtoisena ennakkotehtävänä, lähettää valmentajalle kysymyksiä ja tapauskuvauksia. Näitä käsitellään nimettömästi valmennuksen aikana.

Tähän valmennukseen osallistuvat saavat kokeneelta valmentajalta
– sekä teoriaa että paljon käytännön vinkkejä sisältävän työkalupakin, jonka avulla
– jokaisen osallistujan on mahdollista kehittää, vahvistaa ja säilyttää psykologisen turvallisuuden kulmakiviä
– niin omassa toiminnassaan
– kuin myös laajemmin työyhteisössä.

Lue lisää