Mitä voi tapahtua, jos viranhaltija tai luottamushenkilö ylittää toimivaltansa? Milloin esimerkiksi vahingonkorvaus- tai jopa rikosvastuu ovat mahdollisia? Kuinka toimivallan joskus tahattomankin ylittämisen voi parhaiten pyrkiä estämään arjen kiireissä, kun päätöksiä kuitenkin on syytä tehdä? Koulutuksen teemoja käsitellään käytännön esimerkkien avulla.

Lue lisää