Työnantajan tehtävänä on suunnitelmallisesti kehittää työhyvinvointia – yhdessä henkilöstön kanssa. Onnistunut työhyvinvoinnin johtaminen voi tuoda säästöjä esimerkiksi sairauspoissaolokulujen pienenemisen muodossa.

Työhyvinvointi koostuu yksilötasolla muun muassa motivaatiosta, työkyvystä ja osaamisesta. Työyhteisötasolla työhyvinvointiin vaikuttavat muun muassa työolot ja työn sujuvuus. Yksittäistenkin työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden olisi parasta olla osa suunniteltua kokonaisuutta ja linkittyä koko organisaation strategisiin tavoitteisiin.

Mutta mitä työnantaja saa käytännössä tehdä? Millaisia oikeudellisia näkökohtia kannattaa huomioida työhyvinvoinnin tavoitteiden ja mittareiden valinnassa? Kuinka lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö sekä esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimukset raamittavat työhyvinvointiin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia? 

Lue lisää