Hallitusohjelman vaikutukset arkeen ja oikeuskäytäntöön

Kesäkuussa 2023 aloittanut Suomen uusi hallitus on kertonut aikovansa kehittää Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan. Mutta mitä käytännössä ovat sen tavoittelemat uudistukset työlainsäädäntöön? Mikä on tämänhetkinen tieto keinoista ja muutosten aikatauluista – sekä vaikutuksista työyhteisöjen arkeen?

Entä mitkä muut seikat kuin muuttuva lainsäädäntö vaikuttavat työnantajien ja työntekijöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin? Tässä webinaarissa käydään läpi kaavailtujen lakimuutosten lisäksi soveltuvin osin myös

  • esimerkkejä voimassaolevista työ- ja virkaehtosopimuksista
  • paikallisen sopimisen mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa sekä
  • yksittäisten työsopimusten, työyhteisöjen käytäntöjen ja muiden vastaavien seikkojen vaikutuksia.

Lue lisää