Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet? Kuinka rekrytointi ja irtisanomistilanteet tulee hoitaa? Kuinka esihenkilö voi käyttää työnantajan direktio-oikeutta? Työnantajalla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa ohjeiden/sääntöjen vastaiseen toimintaan ja varmistaa työntekijöiden yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu. Esihenkilötehtävissä toimivan tulee tuntea myös työelämän yksityisyyden suojaa säätelevät säännökset ja osata soveltaa niitä. Näitä kysymyksiä käsitellään koulutuksessa lainsäädännön, oikeustapausten ja käytännön esimerkkien kautta.

Lue lisää