Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet? Työnantajalla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa ohjeiden/sääntöjen vastaiseen toimintaan ja varmistaa työntekijöiden yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu. Työnantajan direktio-oikeus, rekrytointi ja irtisanominen, työelämän yksityisyyden suoja.

Aiheita käsitellään lainsäädännön, oikeustapausten ja muiden käytännön esimerkkien kautta.

Lue lisää