Koulutuksen sisältö:

 • Onnistuneesta rekrytoinnista lailliseen irtisanomiseen
  • rekrytoinnin periaatteet
  • työnjohdolliset toimet, kurinpitotoimet
 • Työnantajan direktio-oikeus
  • työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
  • työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Työelämän yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 • Työelämän tietosuojakysymykset: yksityisyyden suoja työelämässä (työnhakijaa/työntekijää koskevien tietojen käsittely, terveystiedot, huumetestaukset, turvallisuusselvitykset, kameravalvonta työpaikalla)

Aihetta käsitellään lainsäädännön, oikeustapausten ja käytännön esimerkkien kautta.

Lue lisää