Työnantajan keinot työntekijän vahingollista sometusta vastaan

Työntekijöillä on oikeus toimia sosiaalisessa mediassa – mutta ei miten vaan. Heillä on myös vastuita ja velvollisuuksia. Sananvapaus ei ole rajaton, sillä esimerkiksi työntekijän lojaalisuusvelvollisuus työnantajaa kohtaan rajoittaa sitä, mitä saa julkaista. Yksityisellä tilillä tai suljetussa ryhmässäkään ei saa mustamaalaamalla vahingoittaa työnantajaa.

Usein työntekijöiden somettamisesta on monenlaista hyötyä työnantajalle. Somessa voi esimerkiksi edesauttaa niin tiedonkulkua kuin rekrytointienkin onnistumista. Työntekijöillä voi olla jopa velvollisuus osallistua somekeskusteluun, joka voi kuormittaa työntekijää huomattavasti.

Mutta missä menevät mielipiteen vapauden ja lojaliteettivelvollisuuden rajat? Somessa voi myös vahingoittaa työnantajaa. Esimerkiksi työntekijän näkemykset työyhteisöstä tai vaikkapa ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä voivat olla ristiriidassa työnantajan tavoitteleman kuvan ja toiminnan kanssa. Entä jos jo pelkkä työntekijän somessa näkyvä vapaa-ajan vietto on uhka työnantajan maineelle?

Lue lisää