Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia?

Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän?

Tässä webinaarissa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten poissaoloja on syytä käsitellä?
  • Entä jos poissaoloja ei ole, mutta työntekijä toimii epävakaasti ja työyhteisö kärsii?
  • Kuinka eri työntekijöitä pitää suojella, auttaa ja tukea? Mitä mielenterveysongelmaiselta saa vaatia?
  • Millaisia työnjohdollisia toimia kulloinkin kannattaa käyttää?
  • Milloin ja miten työ- tai virkasuhde voidaan päättää oikein? Voivatko mielenterveysongelmat riittää irtisanomisperusteeksi? Mitä muita perusteita tai menettelyjä näissä yhteyksissä voidaan soveltaa?
  • Mitä työntekijän mielenterveysongelmia käsittelevästä oikeuskäytännöstä voidaan havaita?

Tuomioistuinratkaisujen lisäksi tämä webinaari sisältää runsaasti myös muita käytännön esimerkkejä.

Lue lisää