Juridiset vinkit, kun päihteiden käyttö häiritsee työntekoa

Päihdeongelmat aiheuttavat monenlaista haittaa, myös työyhteisöissä. Päihdeongelmia kuitenkin myös piilotellaan ja vähätellään paljon. Niihin tarttumista viivytellään usein.

Kuinka päihdeongelmien kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän?

Tässä webinaarissa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuka saa puhalluttaa työntekijän?
  • Millä ehdoilla voi teettää huumetestin?
  • Vai voiko olla parempi yrittää olla huomaamatta päihdeongelmaa ja vedota vain muihin seikkoihin, kuten esimerkiksi työtehtävien laiminlyöntiin?
  • Kannattaako päihteiden väärinkäytöstä epäilty tai kiinni jäänyt työntekijä käskeä kotiinsa?
  • Kuinka esimiehen olisi parasta toimia epävarmoissa tilanteissa?
  • Millainen päihdeohjelma työpaikalla pitäisi olla?
  • Miten suhtautua, kun työntekijä on välillä poissa ja välillä töissä – vaihtelevin tuloksin?
  • Kuinka on syytä menetellä, kun pehmeimmät keinot eivät enää auta?
  • Mitä työntekijän päihdeongelmia käsittelevästä oikeuskäytännöstä voidaan havaita?

Tuomioistuinratkaisujen lisäksi tämä webinaari sisältää runsaasti myös muita käytännön esimerkkejä.

Lue lisää