Alkoholi, rauhoittavat lääkkeet, huumeet… Kuinka suhtautua ja toimia, jos epäilee tai tietää työntekijällä olevan jonkinlainen päihdeongelma?

Tässä webinaarissa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuka saa esimerkiksi puhalluttaa työntekijän?
  • Millä ehdoilla voi teettää huumetestin?
  • Vai voiko olla parempi yrittää olla huomaamatta päihdeongelmaa ja vedota vain muihin seikkoihin, kuten esimerkiksi työtehtävien laiminlyöntiin?
  • Kannattaako päihteiden väärinkäytöstä epäilty tai kiinni jäänyt työntekijä käskeä kotiinsa?
  • Kuinka esimiehen olisi parasta toimia epävarmoissa tilanteissa?
  • Millainen päihdeohjelma työpaikalla pitäisi olla?
  • Miten suhtautua, kun työntekijä on välillä poissa ja välillä töissä – vaihtelevin tuloksin?
  • Kuinka on syytä menetellä, kun pehmeimmät keinot eivät enää auta?
  • Mitä työntekijän päihdeongelmia käsittelevästä oikeuskäytännöstä voidaan havaita?

Lue lisää