Kuinka edetään ja miksi? Työyhteisösovittelun hyödyt arjessa

Ristiriita, konflikti tai suoranainen riita työyhteisössä? Kannattaisiko tulehtuneessa tilanteessa käyttää sovittelua? Millä tavoin?

Työyhteisösovittelussa etsitään kaikille osapuolille sopivaa ratkaisua. Tavoitteena ei ole syyllisten etsiminen eikä kenenkään rankaiseminen, vaan se, että keskustelemalla löydettäisiin yhteinen tie eteenpäin.

Sovittelijana voi toimia henkilö, joka paitsi osaa prosessin menettelytavat, myös koetaan luotettavaksi ja puolueettomaksi. Tällainen henkilö voi löytyä työpaikan sisältä: esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäällikkö tai henkilöstöhallinnon asiantuntija, mutta sovittelija voidaan hankkia työyhteisön ulkopuoleltakin. Myös lähiesimies voi toimia sovittelevasti.

Lue lisää