Peruspaketti ajankohtaisista työoikeudellisista kysymyksistä vastauksineen

  • Mitä esimiesrooli käytännössä tarkoittaa?
  • Mitä esimies saa yhtäältä vaatia ja toisaalta sallia – ja mitä ei?
  • Mitä esimieheltä edellytetään?
  • Koska ja kuinka on puututtava ikäviin tilanteisiin?
  • Miten etätyön johtaminen eroaa lähityön johtamisesta?

Lakien noudattaminen ja muu hyvä esimiestyö ovat yleensä kiinteässä yhteydessä keskenään. Tässä webinaarissa kiireisinkin uusi esimies ehtii saada kattavan kokonaiskäsityksen työelämän tärkeimmistä laeista ja niiden merkityksestä.

Lue lisää