Huomioi olennaiset muutokset ja mahdollisuudet asiantuntijatyön johtamisessa!

Uusi työaikalaki astuu voimaan ensi vuoden alussa. Oletko tietoinen, mitä se sisältää ja miten se vaikuttaa asiantuntijatyön johtamiseen ja seurantaan?

Asiantuntijatyötä tehdään usein etänä ja muutenkin joustavasti ja itseohjautuvasti. Asiantuntijat esimerkiksi lukevat töihinsä liittyviä materiaaleja, soittavat työpuheluita ja lähettävät viestejä toimistotyölle epätyypillisinä aikoina – sieltä missä kulloinkin sattuvat olemaan.

Asiantuntijoiden työhönsä käyttämä aika on vaikeasti mitattavissa.

  1. Kuinka siis esimiesten on syytä käytännössä toimia: mihin esimerkiksi voi asettaa luottamuksen ja seurannan rajat?
  2. Miten esimies pystyy toisaalta varmistamaan, etteivät asiantuntijat uuvu – ja toisaalta takaamaan, ettei kukaan välttele töitä?

Lue lisää