Huomioi olennaiset muutokset ja mahdollisuudet asiantuntijatyön johtamisessa!

Uusi työaikalaki astuu voimaan ensi vuoden alussa. Oletko tietoinen, mitä se sisältää ja miten se vaikuttaa asiantuntijatyön johtamiseen ja seurantaan?

Työaikalain muutoksilla on toisaalta pyritty varmistamaan joustavat työaikajärjestelyt erilaisten työnantajien tarpeisiin ja toisaalta pyritty helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Asiantuntijoiden työhönsä käyttämä aika on kuitenkin vaikeasti mitattavissa.

  1. Kuinka siis esimiesten on syytä käytännössä toimia: mihin esimerkiksi voi asettaa luottamuksen ja seurannan rajat?
  2. Miten esimies pystyy toisaalta varmistamaan, etteivät asiantuntijat uuvu – ja toisaalta takaamaan, ettei kukaan välttele töitä?

Lue lisää