Varoituksen merkitys työntekijälle, työnantajalle ja koko työyhteisölle

Työntekijän varoittaminen on yleensä epämiellyttävä tehtävä – ja varoituksen saaminen tuntuu vielä kurjemmalta. Silti toisinaan, jos lievemmät ja lempeämmät keinot eivät tepsi, varoitus kannattaa antaa. Mutta kuinka se tehdään mahdollisimman fiksusti: hyödyt maksimoiden ja haitat minimoiden? Mitä kaikkea hyvään varoitukseen ja varoitusprosessiin sisältyy?

Hyöty osallistujalle

Työnantaja saa irtisanoa työntekijän henkilöstä johtuvilla perusteilla vain, jos siihen on asiallinen ja painava syy. Kyseessä voi olla esimerkiksi työntekijän huolimattomuus ja työtehtävien laiminlyönnit, aikaansaamattomuus, epärehellisyys tai muu sopimaton käytös. Irtisanoa ei kuitenkaan yleensä saa ilman voimassa olevaa varoitusta ja sitä, ettei työntekijä varoituksella annetusta mahdollisuudesta ja muusta tuesta huolimatta ole korjannut menettelyään.

Teoriassa helppo asia on kuitenkin usein käytännössä monella työpaikalla vaikea. Siksi tässä webinaarissa käsitellään varoituksen antamista ja merkitystä käytännönläheisesti vaihe vaiheelta. Kouluttaja nostaa esiin tyypillisiä punnintatilanteita ratkaisuineen, esimerkiksi

  • milloin ja mistä kannattaa varoittaa
  • miten varoitus annetaan mahdollisimman oikein
  • kauanko varoitus on voimassa ja
  • mikä minkäkin varoituksen merkitys on irtisanomista pohdittaessa.

Webinaari sisältää myös mallitekstejä varoituksiin.

Lue lisää