Huolettomamman työelämän puolesta.

Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa.

KataKoski Oy toimii aiempaa huolettomamman työelämän puolesta tarjoten muun muassa esimies- ja työyhteisövalmennuksia, työoikeudellista konsultointia ja erilaisia johtamisratkaisuja.

”Asiakkaani hyötyvät sekä oikeudellisen osaamiseni kytkemisestä ajankohtaisiin johtamisoppeihin että selkeästä ja innostavasta esitystavastani. Kuuntelen aktiivisesti asiakkaitteni toiveita ja pyrin täyttämään ne mahdollisimman hyvin. Pyrin löytämään jokaiseen yksittäistapaukseen parhaiten soveltuvat keinot.”

– Katariina Sorvanto, toimitusjohtaja, KataKoski Oy

Kun työyhteisössä tiedetään, miten lait vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Esimiehillä on lukuisten velvollisuuksien lisäksi myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä.

Virheiden pelko vähenee huomattavasti, kun juridinen osaaminen paranee. Siksi lähes kaikkiin koulutuksiin sisältyy laaja esimiehen oikeudellinen työkalupakki.

Koska lainsäädännön ja oikeuskäytännön lisäksi myös muun muassa organisaatiokulttuuri sekä erilaiset ihmis- ja valtasuhteet vaikuttavat merkittävästi eri työpaikoilla tosiasiallisesti käytössä oleviin keinoihin, näitä asioita käsitellään koulutuksissa yhdessä. Kun sekä säännöt – niin kirjoitetut kuin kirjoittamattomatkin – että tunteet otetaan arjessa huomioon, syntyy paras lopputulos.

Tällaista yhdistelmää on toivottu ja odotettu!