About katariina

This author has not yet filled in any details.
So far katariina has created 37 blog entries.

KOULUTUS Uusi työaikalaki – tietoisku asiantuntijatyön esimiehille WEBINAARI 16.9.2019

Huomioi olennaiset muutokset ja mahdollisuudet asiantuntijatyön johtamisessa! Uusi työaikalaki astuu voimaan ensi vuoden alussa. Oletko tietoinen, mitä se sisältää ja miten se vaikuttaa asiantuntijatyön johtamiseen ja seurantaan? Asiantuntijatyötä tehdään usein etänä ja muutenkin joustavasti ja itseohjautuvasti. Asiantuntijat esimerkiksi lukevat töihinsä liittyviä materiaaleja, soittavat työpuheluita ja lähettävät viestejä toimistotyölle epätyypillisinä aikoina – sieltä missä kulloinkin [...]

KOULUTUS 12 casea alisuoriutumisesta – käytännön työkaluja ja työlainsäädäntöä WEBINAARI 18.9.2019

Opi reagoimaan alisuoriutumiseen – ja jopa ennaltaehkäisemään sitä Alisuoriutuminen voi ilmetä monin eri tavoin, kuten esimerkiksi: aikaansaamattomuutena laiminlyönteinä puutteellisina työsuorituksina kehnoina tuloksina. Ongelma tiivistyy usein tilanteeksi, jossa yksi – tai muutama – työntekijä ei tunnu saavan mitään valmiiksi, vaikka muilta tekeminen onnistuu. Mikä neuvoksi? Tässä webinaarissa saat käytännön tapausten kautta vinkkejä siihen, mitä vielä [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä HELSINKI 24.9.2019

Onnistu uutena esimiehenä -koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä käytännössä hyödynnettävistä keinoista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uudet esimiehet löytävät velvollisuuksiensa rajat ja saavat työkaluja niin erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa kuin myös muuten työnantajan edustajana ja ”työnantajan käytössä” olemisessa. Koulutus koostuu lukuisista käytännönläheisistä esimerkeistä. Niissä huomioidaan sekä [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? WEBINAARI 22.10.2019

Täsmäohjeet pomolle!  Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme läpi tässä seminaarissa. Huomioimme toki myös mahdollisuudet auttaa työntekijää kohentamaan suorituksiaan niin, ettei irtisanomista välttämättä tarvittaisikaan.  Lisäksi käymme läpi [...]

KOULUTUS Uusi työaikalaki – käytännön muutokset asiantuntijatyön johtamiseen HELSINKI 23.10.2019

Ota haltuun olennaiset muutokset ja mahdollisuudet asiantuntijatyön johtamisessa! Uusi työaikalaki astuu voimaan ensi vuoden alussa. Laki sekä suojelee työntekijöitä että velvoittaa esimiehiä työnantajiensa edustajina.  Asiantuntijoiden työhönsä käyttämä aika on vaikeasti mitattavissa. Kuinka siis esimiesten on syytä käytännössä toimia: mihin esimerkiksi voi asettaa luottamuksen ja seurannan rajat? Miten esimies pystyy toisaalta varmistamaan, etteivät asiantuntijat uuvu – [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? JOENSUU 24.10.2019

Miten esimies voi tunnistaa pahan mielen sairauslomat? Missä kulkevat lailliset oikeuksien ja velvollisuuksien rajat? Millaisia muutoksia ja muita keinoja voi kokeilla pahan mielen sairastelijoihin? Koulutuksessa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Esiin nostetaan myös arjen resilienssi; kuinka esimies voi [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa HELSINKI 29.10.2019

Esimiestyön rajat -koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen käytännössä hyödynnettävistä keinoista erilaisissa haastavissa työyhteisötilanteissa. Kun sekä säännöt – niin kirjoitetut kuin kirjoittamattomatkin – että tunteet otetaan arjessa huomioon, syntyy paras lopputulos. Tällaista yhdistelmäkoulutusta on toivottu! Tähän uudistettuun koulutukseen on sisällytetty aiempaa enemmän aikaa ja mahdollisuuksia käsitellä sellaisia arjen haasteita, joita ei ole tapana ratkoa tuomioistuimissa. Merkittävimmät [...]

KOULUTUS Käytännön työlainsäädäntöä uusille esimiehille HELSINKI 6.11.2019

Ajankohtaisten oikeudellisten kysymysten työkalupakki vastauksineen Mitä esimiesrooli käytännössä tarkoittaa? Mitä pomo saa vaatia ja mitä ei? Mitä kannattaa huomioida, kun rekrytoi uusia työntekijöitä? Koska ja kuinka on puututtava ikäviin tilanteisiin? Lakien noudattaminen ja muu hyvä esimiestyö ovat yleensä kiinteässä yhteydessä keskenään. Tässä koulutuksessa uusi esimies saa kattavan kokonaiskäsityksen työelämän tärkeimmistä laeista ja niiden merkityksestä. Näillä [...]

KOULUTUS Hyvästit alisuoriutumiselle – käytännön keinot esimiehille HELSINKI 19.11.2019

Opi reagoimaan alisuoriutumiseen – ja jopa ennaltaehkäisemään sitä Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Selätä alisuoriutuminen jämpteillä laillisilla keinoilla! Opi, mitä alisuoriutumisesta milloinkin saa seurata – ja kuinka alisuoriutumista voidaan välttää. Lue lisää

KOULUTUS Stoppi pahan mielen sairauslomille – Käytännön askelmerkit esimiehille HELSINKI 21.11.2019

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin ”saikuttamaan”? Saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Kuinka suhtautua työntekijään, jonka ainakin epäillään olevan työhaluton ja poissa työpaikalta pahan mielen [...]