About katariina

This author has not yet filled in any details.
So far katariina has created 56 blog entries.

KOULUTUS Työlainsäädännön muutokset – valmistaudu uudistuksiin! WEBINAARI 27.9.2023 klo 13.00–14.30

Hallitusohjelman vaikutukset arkeen ja oikeuskäytäntöön Kesäkuussa 2023 aloittanut Suomen uusi hallitus on kertonut aikovansa kehittää Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan. Mutta mitä käytännössä ovat sen tavoittelemat uudistukset työlainsäädäntöön? Mikä on tämänhetkinen tieto keinoista ja muutosten aikatauluista – sekä vaikutuksista työyhteisöjen arkeen? Entä mitkä muut seikat kuin muuttuva lainsäädäntö vaikuttavat työnantajien ja työntekijöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin? Tässä [...]

KOULUTUS Helpot potkut: käytännön keinot ETÄ 5.10.2023 klo 9.00–11.30

Uskalla työllistää ja päättää työsuhde Potkuja pidetään usein epäonnistumisena. Potkujen antamisessa ei kuitenkaan kannata epäonnistua, vaan asia on syytä hoitaa oikein. Tässä koulutuksessa saat käytännön esimerkkien kautta kokonaisnäkemyksen siitä, mikä milloinkin on sallittua ja ja kannattavaa – ja mikä ei. Helpot potkut -koulutuksessa käsitellään tilanteita, joissa työnantaja tahtoo päättää työ- tai virkasuhteen. Kun työnantajan edustajat tietävät, miten [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? VERKKO 5.10.2023 klo 12.00–14.30

Kuinka suhtautua työntekijään, jonka ainakin epäillään olevan työhaluton ja poissa työpaikalta pahan mielen vuoksi? Kuinka keskustella fiksusti “supersaikuttajan” kanssa? Entä mitkä ovat vaihtoehdot, kun pelkkä juttelu ja kuuntelu eivät auta? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Osallistumalla [...]

KOULUTUS Varoitus työntekijälle WEBINAARI 11.10.2023 klo 13.00–14.30

Mistä, milloin ja miten – ja mitä siitä seuraa? Työntekijän varoittaminen on yleensä epämiellyttävä tehtävä – ja varoituksen saaminen tuntuu vielä kurjemmalta. Silti toisinaan, jos lievemmät ja lempeämmät keinot eivät tepsi, varoitus kannattaa antaa. Mutta mistä ja milloin käytännössä? Entä kuinka varoittaminen tehdään mahdollisimman fiksusti: hyödyt maksimoiden ja haitat minimoiden? Mitä kaikkea hyvään varoitukseen ja varoituksenantoprosessiin sisältyy? [...]

KOULUTUS  Valehtelu töissä – oikeudellisia haasteita ja ratkaisuja VERKKO 13.10.2023 klo 9.00–11.30

Mitä jos yksittäinen henkilö tai tietty porukka yhdessä on päätynyt valehtelemaan esimerkiksi jostakusta ihmisestä, tämän työn tekemisestä tai tekemättä jättämisestä? Mitä jos valheita päätyy mediaan? Mitä työnantajan pitää tehdä? Manipuloiva työyhteisön jäsen voi omien tarkoitusperiensä vuoksi yllyttää sekä itseään että muita muuntelemaan totuutta. Kuinka kannattaa toimia, jos epäillään jonkun tai joidenkuiden käyttävän asemaansa ja luottamusta [...]

KOULUTUS Kun pomoa kiusataan WEBINAARI 25.10.2023 klo 13.00–14.30

Keinot esihenkilöön tai johtajaan kohdistuvaa työpaikkakiusaamista vastaan Usein pomot ajattelevat, että heidän on näissä asemissa vaan kestettävä, myös heihin kohdistuvaa kiusaamiselta tuntuvaa toimintaa. Totta onkin, ettei kyseisissä tehtävissä toimivien olisi syytä reagoida kovin herkkänahkaisesti, mutta rajansa sietämiselläkin. Lue lisää

KOULUTUS Työnantajataidot – työ- ja virkasuhteen lainsäädäntö VERKKO 26.10.2023 klo 9.00–14.00

Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet? Kuinka rekrytointi ja irtisanomistilanteet tulee hoitaa? Kuinka esihenkilö voi käyttää työnantajan direktio-oikeutta? Työnantajalla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa ohjeiden/sääntöjen vastaiseen toimintaan ja varmistaa työntekijöiden yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu. Esihenkilötehtävissä toimivan tulee tuntea myös työelämän yksityisyyden suojaa säätelevät säännökset ja osata soveltaa niitä. Näitä kysymyksiä käsitellään koulutuksessa lainsäädännön, [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esihenkilönä ETÄ 31.10.2023 klo 9.00–16.00

Koulutuksen jälkeen sinulla on aiempaa selkeämpi kuva esihenkilön vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uutena esihenkilönä saat – peruskäsityksen siitä, mitä on työnantajan edustajana toimiminen – työkaluja erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa – rohkeutta nostaa esiin ja vahvistaa uusia ideoita ja käytäntöjä – viisautta ja ennakointikykyä – malttia reagointeihin ja korostusta tasapuolisuuden merkityksestä – ymmärryksen omien voimavarojen [...]

KOULUTUS Päihdeohjelma käytännön työkaluna ETÄ 1.11.2023 klo 13.00–16.00

Suomessa on satojatuhansia työssäkäyviä päihderiippuvaisia. Päihderiippuvuus on etenevä aivosairaus. Siihen pitää puuttua nopeasti ja ohjata riippuvainen vaikuttavaan hoitoon. Tämä koulutus antaa käytännön neuvoja siihen, mikä on päihdeohjelma, milloin se pitää olla ja millainen on päihdeohjelma, joka auttaa käytännön hankalissa tilanteissa esihenkilöä tai muuta vastuutahoa toimimaan oikein. Lue lisää

KOULUTUS Kun pomoa kiusataan VERKKO 2.11.2023 klo 9.00–11.30

Keinot esihenkilöön tai johtajaan kohdistuvaa työpaikkakiusaamista vastaan. Usein pomot ajattelevat, että heidän on näissä asemissa vaan kestettävä, myös heihin kohdistuvaa kiusaamiselta tuntuvaa toimintaa. Totta onkin, ettei kyseisissä tehtävissä toimivien olisi syytä reagoida kovin herkkänahkaisesti, mutta rajansa sietämiselläkin. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus toimia siten, ettei kiusaaminen kannattaisi ja ettei sitä ylipäänsä esiintyisi. Mutta kuinka esihenkilö [...]