About katariina

This author has not yet filled in any details.
So far katariina has created 47 blog entries.

Valhe vai totuus työkaverista, esimiehestä tai johtajasta?

Valehtelu työpaikalla – totta vai ei, siinäpä pulma. Oikeusturva vai oikeusmurha? Oletko joskus hieman huijannut vaikkapa lääkäriä? Esimerkiksi suurennellut tai vähätellyt jotain vaivaasi? Minä ainakin olen, ohjatakseni tilannetta haluamani lopputuloksen suuntaan. Esimerkiksi yksi saattaa haluta diagnoosin työkyvyttömyydestä, toinen lääkereseptin ja kolmas välttyä jatkotutkimuksilta. Moni valkoinen valhe saattaa ainakin omasta mielestä tuntua varsin oikeutetulta, mutta monilla omassa työyhteisössä esitetyllä [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä HELSINKI tai STRIIMAUS (valintasi mukaan) 9.3.2021

Tämä koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä käytännössä hyödynnettävistä keinoista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uudet esimiehet löytävät velvollisuuksiensa rajat ja saavat työkaluja niin erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa kuin myös muuten työnantajan edustajana ja ”työnantajan käytössä” olemisessa. Koulutus koostuu lukuisista käytännönläheisistä esimerkeistä. Niissä huomioidaan sekä yleiset oikeudelliset näkökohdat että kunkin [...]

KOULUTUS Valehtelu työpaikalla – oikeudellisia haasteita ja ratkaisuja WEBINAARI 10.3.2021 klo 13.00–14.30

Totta vai ei? Oikeusturva vai oikeusmurha? Mitä jos yksittäinen henkilö tai tietty porukka yhdessä on päätynyt valehtelemaan esimerkiksi jostakusta työkaverista, esimiehestä tai johtajasta? Mitä jos valheita päätyy mediaan? Mitä työnantajan pitää tehdä? Mikä on luottamusasemassa, kuten hallituksen jäsenenä tai henkilöstön edustajana, toimivan vastuu? Kuka tai mikä lopulta päättää, mitä uskotaan? Tässä webinaarissa saat vastauksia valehteluun [...]

KOULUTUS Työntekijän päihdeongelma – oikeudelliset neuvot työnantajalle WEBNAARI 11.3.2021 klo 13.00–14.30

Alkoholi, rauhoittavat lääkkeet, huumeet… Kuinka suhtautua ja toimia, jos epäilee tai tietää työntekijällä olevan jonkinlainen päihdeongelma? Tässä webinaarissa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Kuka saa esimerkiksi puhalluttaa työntekijän?Millä ehdoilla voi teettää huumetestin?Vai voiko olla parempi yrittää olla huomaamatta päihdeongelmaa ja vedota vain muihin seikkoihin, kuten esimerkiksi työtehtävien laiminlyöntiin?Kannattaako päihteiden väärinkäytöstä epäilty tai kiinni jäänyt työntekijä [...]

KOULUTUS Mitä tulee ottaa huomioon kunnan etätyöohjeessa? WEBINAARI 23.3.2021 klo 9.00–11.00

Etätyön määrä kasvoi koronaviruspandemian myötä moninkertaiseksi, mutta kaikilla etätyötä teettävillä ja tekevillä ei ollut aiempaa kokemusta siitä tai etätyöohjeistus oli vanhentunut. Poikkeuksellisten olojen yllättäessä tehtiin monenlaisia hätäratkaisuja. Tämä koulutus toimii oikeudellisena tietopakettina siitä, kuinka työntekijät ja heidän esimiehensä pystyvät mahdollisimman kattavasti voittamaan haasteet ja hyödyntämään uudet etätyön mahdollisuudet – niin että myös työnantaja hyötyy maksimaalisesti. [...]

KOULUTUS Itseohjautuvuus työyhteisössä WEBINAARI 24.3.2021 klo 13.00–14.30

Itseohjautuvuuden hyvät käytännöt ja oikeudelliset reunaehdot Mitä itseohjautuvuus on? Mitä se ei ole? Milloin ja missä itseohjautuvat toimintatavat ovat erityisen hyödyllisiä ja käyttökelpoisia? Millaisten käytännön esimerkkien ja tavoitteiden kautta itseohjautuvuutta kannattaisi alkaa lisätä? Missä kulkevat oikeudelliset rajat? Lue lisää

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa HELSINKI tai STRIIMAUS (valintasi mukaan) 25.3.2021

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Virheiden pelko vähenee huomattavasti, [...]

KOULUTUS Uuden esimiehen lakitietoa käytännössä WEBINAARI 13.4.2021 klo 13.00–14.30

Peruspaketti ajankohtaisista työoikeudellisista kysymyksistä vastauksineen Mitä esimiesrooli käytännössä tarkoittaa?Mitä esimies saa yhtäältä vaatia ja toisaalta sallia – ja mitä ei?Mitä esimieheltä edellytetään?Koska ja kuinka on puututtava ikäviin tilanteisiin?Miten etätyön johtaminen eroaa lähityön johtamisesta? Lakien noudattaminen ja muu hyvä esimiestyö ovat yleensä kiinteässä yhteydessä keskenään. Tässä webinaarissa kiireisinkin uusi esimies ehtii saada kattavan kokonaiskäsityksen työelämän tärkeimmistä [...]

KOULUTUS Työyhteisötaidot VERKKOKURSSI 14.4.2021 klo 12.00–16.00

Rakennamme kaikki osaltamme työyhteisömme ilmapiiriä. Myönteinen ja huomaavainen asenne ovat siinä avainasemassa ja vielä kun teemme niiden mukaisia tekoja, olemme jo pitkällä. Erilaiset roolit asettavat vaatimuksia, mutta toisaalta myös erilaisia rajoituksia. ”Ei tälle kuitenkaan mitään voi” -asenne on kuitenkin yleensä turha: kyllä voi, jokainen omien kykyjensä ja toimintamahdollisuuksiensa mukaisesti. Koulutuksessa lakipykäliä ja ratkaistuja oikeustapauksia käytetään [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 15.4.2021 klo 13.00–14.30

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Lue lisää