About katariina

This author has not yet filled in any details.
So far katariina has created 38 blog entries.

KOULUTUS Etätyön juridiikkaa WEBINAARI 30.3.2020

Mitä oikeudellisia seikkoja on huomioitava etätöissä? Etätyön määrä on hetkessä kasvanut moninkertaiseksi. Läheskään kaikilla nyt etätyötä teettävillä ja tekevillä ei siis ole aiempaa kokemusta siitä. Millaiset tavoitteet ja ohjeet kannattaa tällaisissa tilanteissa antaa? Tässä webinaarissa saat kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin ajankohtaisista kysymyksistä vastauksineen. Mutta… kuinka suhtautua, jos yhteydet tai muut työvälineet eivät toimikaan?entä jos työntekijä [...]

KOULUTUS Koronavirus – työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet WEBINAARI 31.3.2020

Ajankohtaisen webinaarikoulututuksen uusinta! Tiedätkö mahdollisuutesi koronan lähestyessä tai osuessa kohdalle? Koronaviruspandemia aiheuttaa poikkeuksellisia tilanteita, joihin työnantajien on syytä varautua. Osallistumalla tähän webinaariin saat ajantasaista tietoa työ- ja virkamiesoikeuden näkökulmasta. Pääset myös kysymään suoraan juristilta. Tämä webinaari tarjoaa ensinnäkin monipuolisen ja käytännönläheisen kattauksen työnantajan työnjohdollisista jarahallisista oikeuksista ja velvollisuuksista, kun työskentely muuttuu tai keskeytyy koronaviruksen, siitä johtuvan [...]

KOULUTUS Mitä kunta voi määrätä henkilöstön someohjeissa? WEBINAARI 29.4.2020

Työntekijän henkilökohtainen ja työrooli voivat helposti sekoittua sosiaalisessa mediassa. Mitä kunta voi määrätä omissa someohjeissaan henkilöstön osalta ja missä kohden työnantaja voi reagoida henkilöstönsä somekäyttäytymiseen? Entä miten työnantaja voi kannustaa myönteiseen somekäyttäytymiseen? Koulutus sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä. Lue lisää

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 5.5.2020

Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin ”saikuttamaan”? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Osallistumalla koulutukseen syvennät tietämystäsi työnantajan oikeuksista ja laajennat käytännön keinovalikoimaasi. Ennakoimalla [...]

KOULUTUS Kuntien tiimityöskentelypäivä 7.5.2020 klo 9-16, TAMPERE + etäosallistuminen

Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti esimiehille aloilla, joilla työskennellään pääasiallisesti tiimeissä tai tiimien kaltaisissa työyhteisöissä. Koulutuksen ensimmäisessä osiossa paneudutaan tiimityöskentelyn oikeudellisiin kysymyksiin ja toisessa osiossa keskitytään tiimien johtamiseen sekä työhyvinvointiin. Kouluttajina toimivat Liisa Reunamäki ja Katariina Sorvanto Lue lisää

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä HELSINKI 12.5.2020

Onnistu uutena esimiehenä -koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä käytännössä hyödynnettävistä keinoista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uudet esimiehet löytävät velvollisuuksiensa rajat ja saavat työkaluja niin erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa kuin myös muuten työnantajan edustajana ja ”työnantajan käytössä” olemisessa. Koulutus koostuu lukuisista käytännönläheisistä esimerkeistä. Niissä huomioidaan sekä yleiset oikeudelliset näkökohdat että [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa HELSINKI 26.5.2020

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Virheiden pelko vähenee huomattavasti, [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? WEBINAARI 28.5.2020

Täsmäohjeet pomolle!  Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme läpi tässä webinaarissa. Huomioimme toki myös mahdollisuudet auttaa työntekijää kohentamaan suorituksiaan niin, ettei irtisanomista välttämättä tarvittaisikaan.  Lisäksi käymme läpi muut [...]

KOULUTUS Epäasiallisen kohtelun torjunta WEBINAARI 2.6.2020

Epäasiallinen kohtelu voi tarkoittaa mitä tahansa seksuaalisesta häirinnästä aina työporukan ulkopuolelle sulkemiseen. Sen tunnistaminen on usein helppoa, mutta siitä puhuminen ja puheeksi ottaminen tuottavat stereotyyppisesti meille suomalaisille erityisiä hankaluuksia. Työyhteisön kannalta juuri puhumattomuus ja hiljainen hyväksyminen pahimmillaan vahvistavat negatiivista ilmiötä. Webinaarissa käsitellään käytännöstä lähtevien esimerkkien avulla, miten epäasiallista kohtelua voidaan torjua ja näin kohentaa työssä [...]

KOULUTUS Kiusaaja työpaikalla? WEBINAARI 3.6.2020

Esimiehen keinot ja velvollisuudet, kun töissä kiusataan Kiusaaja mitätöi, mustamaalaa, nöyryyttää, eristää, uhkailee… tai toimii jollain muulla vastaavalla tavalla. Kiusaaminen ei kuulu työpaikalle, mutta miten se kitketään sieltä pois? Tässä webinaarissa saat etenemisohjeita erilaisiin ja eriasteisiin tilanteisiin, joissa on kyse joko väitetystä tai jo todetusta kiusaamisesta.  Tässä webinaarissa saat työkaluja, joilla parhaiten tartut ikäviin kiusaamistilanteisiinohjaat [...]