About katariina

This author has not yet filled in any details.
So far katariina has created 47 blog entries.

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 18.8.2020

Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin ”saikuttamaan”? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Osallistumalla koulutukseen syvennät tietämystäsi työnantajan oikeuksista ja laajennat käytännön keinovalikoimaasi. Ennakoimalla [...]

KOULUTUS Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa WEBINAARI 26.8.2020

Suositun webinaarikoulutuksen pikauusinta! Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän? Webinaari on suunnattu ensisijaisesti esimiehille ja johtajille, niin yksityisellä kuin [...]

KOULUTUS Mitä tulee ottaa huomioon kunnan etätyöohjeessa? WEBINAARI 27.8.2020

Tämä koulutus toimii oikeudellisena tietopakettina siitä, kuinka työntekijät ja heidän esimiehensä pystyvät mahdollisimman kattavasti voittamaan haasteet ja hyödyntämään uudet etätyön mahdollisuudet – niin että myös työnantaja hyötyy maksimaalisesti. Koulutuksessa käydään läpi asiat, joista etätyöohjeistuksessa on hyvä sopia. OHJELMA - Työn tavoitteet ja seuranta- Ketkä voivat tehdä etätyötä, ketkä eivät?- Etätyöpäivien määräytyminen tai niistä sopiminen- Työaika ja [...]

KOULUTUS Etätyön juridiikkaa WEBINAARI 2.9.2020

Mitä oikeudellisia seikkoja kannattaa huomioida etätöissä? Etätyön määrä kasvoi keväällä moninkertaiseksi. Läheskään kaikilla etätyötä teettävillä ja tekevillä ei ollut aiempaa kokemusta siitä. Poikkeusolojen yllättäessä tehtiin monenlaisia hätäratkaisuja.  Mutta kuinka kannattaa toimia, jos etätyöt jäävätkin normaaliksi osaksi arkea? Mitä on syytä suunnitella ja ohjeistaa? Mistä kaikesta on hyvä sopia, aiempien sopimusten lisäksi tai niitä muuttaen? Kannattaisiko [...]

KOULUTUS Työhyvinvoinnin johtamisen oikeudelliset reunaehdot WEBINAARI 3.9.2020

Työnantajan tehtävänä on suunnitelmallisesti kehittää työhyvinvointia – yhdessä henkilöstön kanssa. Onnistunut työhyvinvoinnin johtaminen voi tuoda säästöjä esimerkiksi sairauspoissaolokulujen pienenemisen muodossa. Työhyvinvointi koostuu yksilötasolla muun muassa motivaatiosta, työkyvystä ja osaamisesta. Työyhteisötasolla työhyvinvointiin vaikuttavat muun muassa työolot ja työn sujuvuus. Yksittäistenkin työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden olisi parasta olla osa suunniteltua kokonaisuutta ja linkittyä koko organisaation strategisiin tavoitteisiin. Mutta [...]

KOULUTUS Työoikeuden tietoisku uusille esimiehille WEBINAARI 8.9.2020

Peruspaketti ajankohtaisista työoikeudellisista kysymyksistä vastauksineen Mitä esimiesrooli käytännössä tarkoittaa? Mitä esimies saa yhtäältä vaatia ja toisaalta sallia – ja mitä ei? Mitä esimieheltä edellytetään? Koska ja kuinka on puututtava ikäviin tilanteisiin? Miten etätyön johtaminen eroaa lähityön johtamisesta? Lakien noudattaminen ja muu hyvä esimiestyö ovat yleensä kiinteässä yhteydessä keskenään. Tässä webinaarissa kiireisinkin uusi esimies ehtii saada [...]

KOULUTUS Työntekijän päihdeongelma – oikeudelliset neuvot työnantajalle WEBINAARI 9.9.2020

Juridiset vinkit, kun päihteiden käyttö häiritsee työntekoa Alkoholi, rauhoittavat lääkkeet, huumeet… Kuinka suhtautua ja toimia, jos epäilee tai tietää työntekijällä olevan jonkinlainen päihdeongelma? Tässä webinaarissa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Kuka saa esimerkiksi puhalluttaa työntekijän?Millä ehdoilla voi teettää huumetestin?Vai voiko olla parempi yrittää olla huomaamatta päihdeongelmaa ja vedota vain muihin seikkoihin, kuten esimerkiksi työtehtävien laiminlyöntiin?Kannattaako [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? VERKKOKOULUTUS 10.9.2020

Miten esimies voi tunnistaa pahan mielen sairauslomat? Missä kulkevat lailliset oikeuksien ja velvollisuuksien rajat? Millaisia muutoksia ja muita keinoja voi kokeilla pahan mielen sairastelijoihin? Koulutuksessa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Esiin nostetaan myös arjen resilienssi; kuinka voin esimiehenä [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä HELSINKI 17.9.2020

Onnistu uutena esimiehenä -koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä käytännössä hyödynnettävistä keinoista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uudet esimiehet löytävät velvollisuuksiensa rajat ja saavat työkaluja niin erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa kuin myös muuten työnantajan edustajana ja ”työnantajan käytössä” olemisessa. Koulutus koostuu lukuisista käytännönläheisistä esimerkeistä. Niissä huomioidaan sekä yleiset oikeudelliset näkökohdat että [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? WEBINAARI 22.9.2020

Täsmäohjeet pomolle!  Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme läpi tässä webinaarissa. Huomioimme toki myös mahdollisuudet auttaa työntekijää kohentamaan suorituksiaan niin, ettei irtisanomista välttämättä tarvittaisikaan.  Lisäksi käymme läpi muut [...]