About katariina

This author has not yet filled in any details.
So far katariina has created 42 blog entries.

KOULUTUS Etä- ja monipaikkatyön juridiikkaa WEBINAARI 30.11.2021 klo 13.00–14.30

Mitä oikeudellisia seikkoja kannattaa huomioida tulevaisuuden etä- ja monipaikkatöissä? Kuinka kannattaa toimia, kun… etätyön rinnalle palaa lähityö, muttatyöyhteisössä ei tahdota siirtyä takaisin vanhoihin kankeisiin toimintamalleihin, vaanhalutaan suunnitella, sopia ja ohjeistaa fiksusti ja modernisti? Tällöin monipaikkatyö eli etä- ja lähitöiden aiempaa joustavampi yhteensovittaminen voi olla oivallinen ratkaisu. Mallista voidaan käyttää myös nimitystä hybridityö. Mutta mistä kaikesta [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat ETÄ 1.12.2021 klo 9.00–16.00

Oikeudet ja velvollisuudet työyhteisötilanteissa – kuinka hyvä esimies toimii? Esimiestyön rajat -koulutuksessa saat käytännön työkalut haastaviin työyhteisötilanteisiin – voit rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhösi esimiehenä. Saat kokonaisnäkemyksen johtamisoppien sekä juridiikan käytännön keinoista esimiehelle. Paras lopputulos syntyy, kun huomioimme arjessa sekä säännöt että tunteet. Tähän uudistettuun koulutukseen on sisällytetty aiempaa enemmän mahdollisuuksia käsitellä sellaisia arjen haasteita, joita ei [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 8.12.2021 klo 13.00–14.30

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Hyöty osallistujalle Kuinka suhtautua työntekijään, jonka ainakin epäillään olevan työhaluton ja poissa työpaikalta pahan mielen vuoksi? Kuinka keskustella fiksusti “supersaikuttajan” kanssa? Entä mitkä ovat vaihtoehdot, kun pelkkä [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä ETÄ 16.12.2021 klo 9.00–16.00

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista.Uudet esimiehet saavat– peruskäsityksen siitä, mitä on työnantajan edustajana toimiminen– työkaluja erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa– rohkeutta nostaa esiin ja vahvistaa uusia ideoita ja käytäntöjä– viisautta ja ennakointikykyä– malttia reagointeihin ja korostusta tasapuolisuuden merkityksestä– ymmärryksen omien voimavarojen vaalimisen tärkeydestä sekä– keinoja löytää velvollisuuksiensa rajat. [...]

KOULUTUS Häirinnän ja vihapuheen torjuminen luottamushenkilönä WEBINAARI 16.12.2021 klo 17.00–18.00

Luottamushenkilöt joutuvat yhä useammin häirinnän ja vihapuheen kohteiksi. Häirintä ja vihapuhe ovat haitallisia paitsi niiden kohteiksi joutuville yksilöille, myös laajemmin päätöksenteolle ja demokratialle. Erityisesti sosiaalisen median kautta tapahtuvat häirintä ja vihapuhe ovat lisääntyneet. Tämä koulutus on suunnattu luottamushenkilöille. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa tunnistaa häirinnän ja vihapuheen sekä tietää, miten puuttua häirintään ja vihapuheeseen, jos kohtaa [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? WEBINAARI 13.1.2022 klo 13.00–14.30

Täsmäohjeet pomolle!  Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme läpi tässä webinaarissa. Huomioimme toki myös mahdollisuudet auttaa työntekijää kohentamaan suorituksiaan niin, ettei irtisanomista välttämättä tarvittaisikaan.  Lisäksi käymme läpi muut [...]

KOULUTUS Varoitus työelämässä WEBINAARI 20.1.2022 klo 13.00–14.30

Varoituksen merkitys työntekijälle, työnantajalle ja koko työyhteisölle Työntekijän varoittaminen on yleensä epämiellyttävä tehtävä – ja varoituksen saaminen tuntuu vielä kurjemmalta. Silti toisinaan, jos lievemmät ja lempeämmät keinot eivät tepsi, varoitus kannattaa antaa. Mutta kuinka se tehdään mahdollisimman fiksusti: hyödyt maksimoiden ja haitat minimoiden? Mitä kaikkea hyvään varoitukseen ja varoitusprosessiin sisältyy? Lue lisää

KOULUTUS Valehtelu työpaikalla – oikeudellisia haasteita ja ratkaisuja WEBINAARI 26.1.2022 klo 13.00–14.30

Totta vai ei? Oikeusturva vai oikeusmurha? Mitä jos yksittäinen henkilö tai tietty porukka yhdessä on päätynyt valehtelemaan esimerkiksi jostakusta työkaverista, esimiehestä tai johtajasta? Mitä jos valheita päätyy mediaan? Mitä työnantajan pitää tehdä? Mikä on luottamusasemassa, kuten hallituksen jäsenenä tai henkilöstön edustajana, toimivan vastuu? Kuka tai mikä lopulta päättää, mitä uskotaan? Manipuloiva työyhteisön jäsen voi omien tarkoitusperiensä vuoksi yllyttää sekä [...]

KOULUTUS Kun pomoa kiusataan WEBINAARI 2.2.2022 klo 13.00–14.30

Keinot esimieheen tai johtajaan kohdistuvaa työpaikkakiusaamista vastaan Usein pomot ajattelevat, että heidän on näissä asemissa vaan kestettävä, myös heihin kohdistuvaa kiusaamiselta tuntuvaa toimintaa. Totta onkin, ettei kyseisissä tehtävissä toimivien olisi syytä reagoida kovin herkkänahkaisesti, mutta rajansa sietämiselläkin. Työpaikkakiusaaminen, eli lakitermein ilmaistuna häirintä tai epäasiallinen kohtelu töissä, on sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käytöstä, jokatoistuvana aiheuttaa [...]

KOULUTUS Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa WEBINAARI 10.2.2022 klo 13.00–14.30

Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän? Lue lisää