About katariina

This author has not yet filled in any details.
So far katariina has created 43 blog entries.

KOULUTUS Koronaviruksen toinen aalto ja oikeudelliset muutokset – mitä työnantajan kannattaa huomioida? WEBINAARI 24.9.2020

Kuinka toimia, kun sekä terveys että talous haluttaisiin turvata? Voiko työnantaja velvoittaa käyttämään älypuhelimen koronasovellusta esimerkiksi työpuhelimessa, vaikka laissa puhutaan vapaaehtoisuudesta?Entä voiko työnantaja määrätä tai kieltää kasvomaskin käytön esimerkiksi asiakaspalvelussa?Mitä, jos työntekijä kieltäytyy ottamasta koronarokotuksen, kun se tulee tarjolle? Kuinka etätöihin nyt kannattaa suhtautua?Miten työturvallisuus taataan?Jos työt tai rahat loppuvat, niin millä ehdoilla ja aikatauluilla [...]

KOULUTUS Torju työpaikkakiusaaminen – juristin vinkit WEBINAARI 30.9.2020

Esimiehen oikeudelliset keinot ja velvollisuudet, kun töissä kiusataan Kiusaaja mitätöi, mustamaalaa, nöyryyttää, eristää, uhkailee… tai toimii jollain muulla vastaavalla tavalla. Kiusaaminen ei kuulu työpaikalle, mutta miten se kitketään sieltä pois? Tässä webinaarissa saat etenemisohjeita erilaisiin ja eriasteisiin tilanteisiin, joissa on kyse joko väitetystä tai jo todetusta kiusaamisesta.  Tässä webinaarissa saat työkaluja, joilla parhaiten tartut ikäviin [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 30.9.2020

Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Osallistumalla koulutukseen syvennät tietämystäsi työnantajan oikeuksista ja laajennat käytännön keinovalikoimaasi. Ennakoimalla [...]

KOULUTUS Koronaviruksen toinen aalto ja oikeudelliset muutokset – mitä työnantajan kannattaa huomioida? WEBINAARI 6.10.2020

Kuinka toimia, kun sekä terveys että talous haluttaisiin turvata? Voiko työnantaja velvoittaa käyttämään älypuhelimen koronasovellusta esimerkiksi työpuhelimessa, vaikka laissa puhutaan vapaaehtoisuudesta? Entä voiko työnantaja määrätä tai kieltää kasvomaskin käytön esimerkiksi asiakaspalvelussa? Mitä, jos työntekijä kieltäytyy ottamasta koronarokotuksen, kun se tulee tarjolle? Kuinka etätöihin nyt kannattaa suhtautua? Miten työturvallisuus taataan? Jos työt tai rahat loppuvat, niin millä ehdoilla [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa HELSINKI 8.10.2020

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Virheiden pelko vähenee huomattavasti, [...]

KOULUTUS Työhyvinvoinnin johtamisen oikeudelliset reunaehdot WEBINAARI 14.10.2020

Työnantajan tehtävänä on suunnitelmallisesti kehittää työhyvinvointia – yhdessä henkilöstön kanssa. Onnistunut työhyvinvoinnin johtaminen voi tuoda säästöjä esimerkiksi sairauspoissaolokulujen pienenemisen muodossa. Työhyvinvointi koostuu yksilötasolla muun muassa motivaatiosta, työkyvystä ja osaamisesta. Työyhteisötasolla työhyvinvointiin vaikuttavat muun muassa työolot ja työn sujuvuus. Yksittäistenkin työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden olisi parasta olla osa suunniteltua kokonaisuutta ja linkittyä koko organisaation strategisiin tavoitteisiin. Mutta [...]

KOULUTUS Etätyön juridiikkaa WEBINAARI 20.10.2020

Etätyön määrä kasvoi keväällä moninkertaiseksi. Läheskään kaikilla etätyötä teettävillä ja tekevillä ei ollut aiempaa kokemusta siitä. Poikkeusolojen yllättäessä tehtiin monenlaisia hätäratkaisuja.  Mutta kuinka kannattaa toimia, jos etätyöt jäävätkin normaaliksi osaksi arkea? Mitä on syytä suunnitella ja ohjeistaa? Mistä kaikesta on hyvä sopia, aiempien sopimusten lisäksi tai niitä muuttaen? Kannattaisiko harkita etätyötä suuremman vapauden työntekijälle tarjoamaan [...]

KOULUTUS Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa WEBINAARI 29.10.2020

Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän? Lue lisää

KOULUTUS Jämäkkyyttä uudelle esimiehelle – käytännön lakitietoa WEBINAARI 29.10.2020

Peruspaketti ajankohtaisista työoikeudellisista kysymyksistä vastauksineen Mitä esimiesrooli käytännössä tarkoittaa?Mitä esimies saa yhtäältä vaatia ja toisaalta sallia – ja mitä ei?Mitä esimieheltä edellytetään?Koska ja kuinka on puututtava ikäviin tilanteisiin?Miten etätyön johtaminen eroaa lähityön johtamisesta? Lakien noudattaminen ja muu hyvä esimiestyö ovat yleensä kiinteässä yhteydessä keskenään. Tässä webinaarissa kiireisinkin uusi esimies ehtii saada kattavan kokonaiskäsityksen työelämän tärkeimmistä [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 11.11.2020

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Kuinka suhtautua työntekijään, jonka ainakin epäillään olevan työhaluton ja poissa työpaikalta pahan mielen vuoksi? Kuinka keskustella fiksusti “supersaikuttajan” kanssa? Entä mitkä ovat vaihtoehdot, kun pelkkä juttelu ja kuuntelu eivät auta? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia [...]