About katariina

This author has not yet filled in any details.
So far katariina has created 40 blog entries.

KOULUTUS Uusi työaikalaki – käytännön muutokset asiantuntijatyön johtamiseen HELSINKI 28.1.2020

Asiantuntijoiden työhönsä käyttämä aika on vaikeasti mitattavissa. Kuinka siis esimiesten on syytä käytännössä toimia: mihin esimerkiksi voi asettaa luottamuksen ja seurannan rajat? Miten esimies pystyy toisaalta varmistamaan, etteivät asiantuntijat uuvu – ja toisaalta takaamaan, ettei kukaan välttele töitä? Missä uudet rajat kulkevat? Mihin omaa työaikaa kannattaa käyttää? Tässä koulutuksessa käymme läpi muutokset ja vaikutukset asiantuntijatyön johtamisen [...]

KOULUTUS Työnantajan oikeudet, kun työntekijä sairastaa WEBINAARI 30.1.2020

Mitä työnantaja saa vaatia tai edellyttää, kun työntekijä kertoo sairastuneensa? Saako työnantaja mitata kesken työpäivän sairastuneen työntekijän kuumeen? Voiko luontoisedut lopettaa pitkään sairastavalta? Tai voiko työnantaja halutessaan jättää ne voimaan, vaikka rahapalkka pienenisi tai sen maksu loppuisi kokonaan? Työntekijälle saattaa syntyä oikeus palkalliseen poissaoloon, kun sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuu kyvyttömyys työsopimuksen tai virkasuhteen mukaisiin tehtäviin. Mutta ei [...]

KOULUTUS Käytännön työlainsäädäntöä uusille esimiehille HELSINKI 4.2.2020

Ajankohtaisten oikeudellisten kysymysten työkalupakki vastauksineen Mitä esimiesrooli käytännössä tarkoittaa? Mitä pomo saa vaatia ja mitä ei? Mitä kannattaa huomioida, kun rekrytoi uusia työntekijöitä? Koska ja kuinka on puututtava ikäviin tilanteisiin? Lakien noudattaminen ja muu hyvä esimiestyö ovat yleensä kiinteässä yhteydessä keskenään. Tässä koulutuksessa uusi esimies saa kattavan kokonaiskäsityksen työelämän tärkeimmistä laeista ja niiden merkityksestä. Näillä opeilla teet [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet SEINÄJOKI 6.2.2020

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Virheiden pelko vähenee huomattavasti, [...]

KOULUTUS Esimiehen keinot, kun työntekijä ei saa aikaiseksi WEBINAARI 11.2.2020

Toimiva työyhteisö tarvitsee kohtuullisen panoksen jokaiselta ”Kyllä minä olen sanonut, että ne työt täytyisi tehdä. Mutta mitään ei näköjään silti ole tapahtunut. Mikä nyt neuvoksi?” Tuttu tilanne? Kuinka esimiehen on syytä jatkaa tästä? Miten esimies voi jämäköittää sekä omaa että ryhmänsä toimintaa, kun yksi tai muutama työntekijä ei saa aikaiseksi? Kuinka esimiehen olisi syytä toimia, kun työntekijä [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? WEBINAARI 26.2.2020

Täsmäohjeet pomolle!  Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme läpi tässä webinaarissa. Huomioimme toki myös mahdollisuudet auttaa työntekijää kohentamaan suorituksiaan niin, ettei irtisanomista välttämättä tarvittaisikaan.  Lisäksi käymme läpi muut [...]

KOULUTUS Kiusaaja työpaikalla? WEBINAARI 10.3.2020

Esimiehen keinot ja velvollisuudet, kun töissä kiusataan Kiusaaja mitätöi, mustamaalaa, nöyryyttää, eristää, uhkailee… tai toimii jollain muulla vastaavalla tavalla. Kiusaaminen ei kuulu työpaikalle, mutta miten se kitketään sieltä pois? Tässä webinaarissa saat etenemisohjeita erilaisiin ja eriasteisiin tilanteisiin, joissa on kyse joko väitetystä tai jo todetusta kiusaamisesta. Lue lisää

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? JOENSUU 17.3.2020

Miten esimies voi tunnistaa pahan mielen sairauslomat? Missä kulkevat lailliset oikeuksien ja velvollisuuksien rajat? Millaisia muutoksia ja muita keinoja voi kokeilla pahan mielen sairastelijoihin? Koulutuksessa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Esiin nostetaan myös arjen resilienssi; kuinka voit esimiehenä [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä HELSINKI 18.3.2020

Onnistu uutena esimiehenä -koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä käytännössä hyödynnettävistä keinoista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uudet esimiehet löytävät velvollisuuksiensa rajat ja saavat työkaluja niin erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa kuin myös muuten työnantajan edustajana ja ”työnantajan käytössä” olemisessa. Koulutus koostuu lukuisista käytännönläheisistä esimerkeistä. Niissä huomioidaan sekä yleiset oikeudelliset näkökohdat että [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa HELSINKI 25.3.2020

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Virheiden pelko vähenee huomattavasti, [...]