Loading...
Palvelut

Näillä sivuilla esitellyt palvelut ovat esimerkkikokonaisuuksia. Jokaiselle asiakkaalle on mahdollista räätälöidä yksilölliset toiveet täyttävä paketti. Ole yhteydessä ja pyydä tarjousta!

KOULUTUS Työlainsäädännön muutokset – valmistaudu uudistuksiin! WEBINAARI 27.9.2023 klo 13.00–14.30

Hallitusohjelman vaikutukset arkeen ja oikeuskäytäntöön Kesäkuussa 2023 aloittanut Suomen uusi hallitus on kertonut aikovansa kehittää Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan. Mutta mitä käytännössä ovat sen tavoittelemat uudistukset työlainsäädäntöön? Mikä on tämänhetkinen tieto keinoista ja muutosten aikatauluista [...]

KOULUTUS Helpot potkut: käytännön keinot ETÄ 5.10.2023 klo 9.00–11.30

Uskalla työllistää ja päättää työsuhde Potkuja pidetään usein epäonnistumisena. Potkujen antamisessa ei kuitenkaan kannata epäonnistua, vaan asia on syytä hoitaa oikein. Tässä koulutuksessa saat käytännön esimerkkien kautta kokonaisnäkemyksen siitä, mikä milloinkin on sallittua ja ja kannattavaa [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? VERKKO 5.10.2023 klo 12.00–14.30

Kuinka suhtautua työntekijään, jonka ainakin epäillään olevan työhaluton ja poissa työpaikalta pahan mielen vuoksi? Kuinka keskustella fiksusti “supersaikuttajan” kanssa? Entä mitkä ovat vaihtoehdot, kun pelkkä juttelu ja kuuntelu eivät auta? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja [...]

KOULUTUS Varoitus työntekijälle WEBINAARI 11.10.2023 klo 13.00–14.30

Mistä, milloin ja miten – ja mitä siitä seuraa? Työntekijän varoittaminen on yleensä epämiellyttävä tehtävä – ja varoituksen saaminen tuntuu vielä kurjemmalta. Silti toisinaan, jos lievemmät ja lempeämmät keinot eivät tepsi, varoitus kannattaa antaa. Mutta mistä ja [...]

KOULUTUS  Valehtelu töissä – oikeudellisia haasteita ja ratkaisuja VERKKO 13.10.2023 klo 9.00–11.30

Mitä jos yksittäinen henkilö tai tietty porukka yhdessä on päätynyt valehtelemaan esimerkiksi jostakusta ihmisestä, tämän työn tekemisestä tai tekemättä jättämisestä? Mitä jos valheita päätyy mediaan? Mitä työnantajan pitää tehdä? Manipuloiva työyhteisön jäsen voi omien tarkoitusperiensä [...]

KOULUTUS Kun pomoa kiusataan WEBINAARI 25.10.2023 klo 13.00–14.30

Keinot esihenkilöön tai johtajaan kohdistuvaa työpaikkakiusaamista vastaan Usein pomot ajattelevat, että heidän on näissä asemissa vaan kestettävä, myös heihin kohdistuvaa kiusaamiselta tuntuvaa toimintaa. Totta onkin, ettei kyseisissä tehtävissä toimivien olisi syytä reagoida kovin herkkänahkaisesti, mutta [...]

KOULUTUS Työnantajataidot – työ- ja virkasuhteen lainsäädäntö VERKKO 26.10.2023 klo 9.00–14.00

Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet? Kuinka rekrytointi ja irtisanomistilanteet tulee hoitaa? Kuinka esihenkilö voi käyttää työnantajan direktio-oikeutta? Työnantajalla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa ohjeiden/sääntöjen vastaiseen toimintaan ja varmistaa työntekijöiden yhdenvertainen ja tasapuolinen [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esihenkilönä ETÄ 31.10.2023 klo 9.00–16.00

Koulutuksen jälkeen sinulla on aiempaa selkeämpi kuva esihenkilön vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uutena esihenkilönä saat – peruskäsityksen siitä, mitä on työnantajan edustajana toimiminen – työkaluja erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa – rohkeutta nostaa esiin ja [...]

KOULUTUS Päihdeohjelma käytännön työkaluna ETÄ 1.11.2023 klo 13.00–16.00

Suomessa on satojatuhansia työssäkäyviä päihderiippuvaisia. Päihderiippuvuus on etenevä aivosairaus. Siihen pitää puuttua nopeasti ja ohjata riippuvainen vaikuttavaan hoitoon. Tämä koulutus antaa käytännön neuvoja siihen, mikä on päihdeohjelma, milloin se pitää olla ja millainen on päihdeohjelma, [...]

KOULUTUS Kun pomoa kiusataan VERKKO 2.11.2023 klo 9.00–11.30

Keinot esihenkilöön tai johtajaan kohdistuvaa työpaikkakiusaamista vastaan. Usein pomot ajattelevat, että heidän on näissä asemissa vaan kestettävä, myös heihin kohdistuvaa kiusaamiselta tuntuvaa toimintaa. Totta onkin, ettei kyseisissä tehtävissä toimivien olisi syytä reagoida kovin herkkänahkaisesti, mutta [...]

KOULUTUS Päihteiden käyttöön puuttuminen työyhteisössä – ratkaisuja ongelmiin ETÄ 7.11.2023 klo 13.00–16.00

Suomessa on satojatuhansia työssäkäyviä päihderiippuvaisia. Sekakäyttö on nykyisin hyvin yleistä. Myös peliriippuvaisten määrä on suuri ja peliriippuvuus onkin koko ajan kasvava ongelma. Haasteena on, että näiden sairauksien luonnetta ei ymmärretä. Tämä koulutus tarjoaa käytännön työkaluja siihen, [...]

KOULUTUS Työntekijän päihdeongelma – oikeudelliset keinot työnantajalle WEBINAARI 8.11.2023 klo 10.00–11.30

Juridiset vinkit, kun päihteiden käyttö häiritsee työntekoa Päihdeongelmat aiheuttavat monenlaista haittaa, myös työyhteisöissä. Päihdeongelmia kuitenkin myös piilotellaan ja vähätellään paljon. Niihin tarttumista viivytellään usein. Kuinka päihdeongelmien kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 8.11.2023 klo 13.00–14.30

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, [...]

KOULUTUS Häirintään, epäasialliseen kohteluun ja syrjintään puuttuminen työpaikalla WEBINAARI 9.11.2023 klo 13.00–15.30

Työpaikkakiusaaminen, eli lakitermein ilmaistuna häirintä tai epäasiallinen kohtelu töissä on: sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käytöstä käytöstä, joka toistuvana aiheuttaa haittaa tai ainakin vaaraa kohteen terveydelle. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus toimia siten, ettei kiusaaminen [...]

KOULUTUS Jaksamisen juridiikkaa: oikeudelliset keinot työuupumusta vastaan VERKKO 10.11.2023 klo 9.00–11.30

Stressiä, stressiä, stressiä… ja uupuminen. Kasautuvia tehtäviä, kehnoja tuloksia ja vajavaista vuorovaikutusta. Vaikka työuupumus ei ole sairaus, siihen liittyy vakavankin sairastumisen riski. Mikä neuvoksi ja kuinka tämän kielteisen kierteen syvenemisen voisi välttää jo ennalta tai [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta ETÄ 13.11.2023 klo 9.00–11.30

Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme [...]

KOULUTUS Esihenkilötyön rajat ETÄ 14.11.2023 klo 9.00–12.00

Käytännön keinot haastaviin tilanteisiin Tiedätkö oikeutesi ja velvollisuutesi eri työyhteisötilanteissa? Esihenkilötyön rajat -koulutuksessa saat käytännön työkalut haastaviin työyhteisötilanteisiin – tämän koulutuksen käytyäsi voit aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhösi esihenkilönä. Koulutus sopii niin uraansa aloitteleville kuin [...]

KOULUTUS Sopimaton käytös töissä – käytännön keinot puuttua LÄHI 16.11.2023 klo 9.00–16.00

Ratkaise tilanteet oikein – näin luot paremman työympäristön kaikille Ahdistelu, tilan valtaaminen, tiedon pimittäminen, työtehtävien omiminen, jääräpäisyys, suosikkijärjestelmät, eristäminen, pahansuopainen puhe, näykkiminen, mustamaalaaminen, tunnelman latistaminen, vaivaannuttava tai uhkaava toiminta, työajan väärinkäyttö, harhaanjohtaminen, tekemättä jättäminen, [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? ETÄ 23.11.2023 klo 9.00–11.30

Täsmäohjeet pomolle! Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia [...]

KOULUTUS Työntekijän epätoivottu somekäytös – mikä neuvoksi? WEBINAARI 23.11.2023 klo 13.00–14.30

Työnantajan keinot työntekijän vahingollista sometusta vastaan Työntekijöillä on oikeus ja toisinaan jopa velvollisuus toimia sosiaalisessa mediassa – mutta ei miten vaan. Sananvapaus ei ole rajaton, sillä esimerkiksi työntekijän lojaalisuusvelvollisuus työnantajaa kohtaan rajoittaa sitä, mitä saa julkaista. [...]

KOULUTUS Toimivallan ylitykset kunnissa ja hyvinvointialueilla – toimi oikein, vältä virheet ETÄ 29.11.2023 klo 13.00–15.00

Mitä voi tapahtua, jos viranhaltija tai luottamushenkilö ylittää toimivaltansa? Milloin esimerkiksi vahingonkorvaus- tai jopa rikosvastuu ovat mahdollisia? Kuinka toimivallan joskus tahattomankin ylittämisen voi parhaiten pyrkiä estämään arjen kiireissä, kun päätöksiä kuitenkin on syytä tehdä? Koulutuksen [...]

KOULUTUS Sopimaton käytös töissä – käytännön keinot puuttua VERKKO 1.12.2023 klo 9.00–11.30

Juristin parhaat vinkit – opi tunnistamaan ja lopettamaan työyhteisön jäsenen sopimaton käytös Ahdistelu, tilan valtaaminen, tiedon pimittäminen, työtehtävien omiminen, jääräpäisyys, suosikkijärjestelmät, eristäminen, pahansuopainen puhe, näykkiminen, mustamaalaaminen, tunnelman latistaminen, vaivaannuttava tai uhkaava toiminta, työajan väärinkäyttö, harhaanjohtaminen, [...]

KOULUTUS Tiiminvetäjävalmennus ETÄ 12.12.2023 klo 12.00–16.00

Tiiminvetäjän työkalupakki – rooli, tehtävät ja toiminta käytännön esimerkkien valossa Tiiminvetäjät kokevat usein epävarmuutta siitä, mikä oma rooli on ja millainen sen pitäisi olla. Miten pitäisi toimia? Missä kulkevat omien oikeuksien ja velvollisuuksien rajat? Roolit [...]

KOULUTUS Psykologinen turvallisuus työyhteisön voimavarana WEBINAARI 30.1.2024 klo 9.00–14.15

Psykologinen turvallisuus – mitä se on ja mitä hyötyä siitä on? Entä psykologisesti turvallinen palaute ja psykologinen sopimus? Ytimekäs vastaus kaikkiin: paljon! Tässä valmennuksessa käymme läpi psykologisesti turvallisen työyhteisöilmapiirin edellytyksiä: kuinka psykologista turvallisuutta lisätään ja ylläpidetään. [...]