Loading...
Palvelut

Näillä sivuilla esitellyt palvelut ovat esimerkkikokonaisuuksia. Jokaiselle asiakkaalle on mahdollista räätälöidä yksilölliset toiveet täyttävä paketti. Ole yhteydessä ja pyydä tarjousta!

KOULUTUS Koronaviruksen toinen aalto ja oikeudelliset muutokset – mitä työnantajan kannattaa huomioida? WEBINAARI 24.9.2020

Kuinka toimia, kun sekä terveys että talous haluttaisiin turvata? Voiko työnantaja velvoittaa käyttämään älypuhelimen koronasovellusta esimerkiksi työpuhelimessa, vaikka laissa puhutaan vapaaehtoisuudesta?Entä voiko työnantaja määrätä tai kieltää kasvomaskin käytön esimerkiksi asiakaspalvelussa?Mitä, jos työntekijä kieltäytyy ottamasta koronarokotuksen, [...]

KOULUTUS Torju työpaikkakiusaaminen – juristin vinkit WEBINAARI 30.9.2020

Esimiehen oikeudelliset keinot ja velvollisuudet, kun töissä kiusataan Kiusaaja mitätöi, mustamaalaa, nöyryyttää, eristää, uhkailee… tai toimii jollain muulla vastaavalla tavalla. Kiusaaminen ei kuulu työpaikalle, mutta miten se kitketään sieltä pois? Tässä webinaarissa saat etenemisohjeita erilaisiin [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 30.9.2020

Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. [...]

KOULUTUS Koronaviruksen toinen aalto ja oikeudelliset muutokset – mitä työnantajan kannattaa huomioida? WEBINAARI 6.10.2020

Kuinka toimia, kun sekä terveys että talous haluttaisiin turvata? Voiko työnantaja velvoittaa käyttämään älypuhelimen koronasovellusta esimerkiksi työpuhelimessa, vaikka laissa puhutaan vapaaehtoisuudesta? Entä voiko työnantaja määrätä tai kieltää kasvomaskin käytön esimerkiksi asiakaspalvelussa? Mitä, jos työntekijä kieltäytyy ottamasta koronarokotuksen, [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa HELSINKI 8.10.2020

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä [...]

KOULUTUS Työhyvinvoinnin johtamisen oikeudelliset reunaehdot WEBINAARI 14.10.2020

Työnantajan tehtävänä on suunnitelmallisesti kehittää työhyvinvointia – yhdessä henkilöstön kanssa. Onnistunut työhyvinvoinnin johtaminen voi tuoda säästöjä esimerkiksi sairauspoissaolokulujen pienenemisen muodossa. Työhyvinvointi koostuu yksilötasolla muun muassa motivaatiosta, työkyvystä ja osaamisesta. Työyhteisötasolla työhyvinvointiin vaikuttavat muun muassa työolot [...]

KOULUTUS Etätyön juridiikkaa WEBINAARI 20.10.2020

Etätyön määrä kasvoi keväällä moninkertaiseksi. Läheskään kaikilla etätyötä teettävillä ja tekevillä ei ollut aiempaa kokemusta siitä. Poikkeusolojen yllättäessä tehtiin monenlaisia hätäratkaisuja.  Mutta kuinka kannattaa toimia, jos etätyöt jäävätkin normaaliksi osaksi arkea? Mitä on syytä suunnitella [...]

KOULUTUS Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa WEBINAARI 29.10.2020

Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä [...]

KOULUTUS Jämäkkyyttä uudelle esimiehelle – käytännön lakitietoa WEBINAARI 29.10.2020

Peruspaketti ajankohtaisista työoikeudellisista kysymyksistä vastauksineen Mitä esimiesrooli käytännössä tarkoittaa?Mitä esimies saa yhtäältä vaatia ja toisaalta sallia – ja mitä ei?Mitä esimieheltä edellytetään?Koska ja kuinka on puututtava ikäviin tilanteisiin?Miten etätyön johtaminen eroaa lähityön johtamisesta? Lakien noudattaminen [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 11.11.2020

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Kuinka suhtautua työntekijään, jonka ainakin epäillään olevan työhaluton ja poissa työpaikalta pahan mielen vuoksi? Kuinka keskustella fiksusti “supersaikuttajan” kanssa? Entä mitkä ovat vaihtoehdot, kun pelkkä juttelu [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä HELSINKI 18.11.2020

Onnistu uutena esimiehenä -koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä käytännössä hyödynnettävistä keinoista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uudet esimiehet löytävät velvollisuuksiensa rajat ja saavat työkaluja niin erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? WEBINAARI 24.11.2020

Täsmäohjeet pomolle!  Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia [...]

KOULUTUS Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa WEBINAARI 26.11.2020

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Tunnetko esimiehen oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa?Tässä webinaarissa saat kokonaiskuvan niistä sekä käytännön työkalupakin arkeesi. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa HELSINKI 10.12.2020

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä [...]