Loading...
Palvelut

Näillä sivuilla esitellyt palvelut ovat esimerkkikokonaisuuksia. Jokaiselle asiakkaalle on mahdollista räätälöidä yksilölliset toiveet täyttävä paketti. Ole yhteydessä ja pyydä tarjousta!

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 21.1.2021 klo 13.00–14.30

Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Kuinka suhtautua työntekijään, jonka ainakin epäillään olevan työhaluton ja poissa työpaikalta pahan mielen vuoksi? Kuinka [...]

KOULUTUS Webinaari 60 kysymystä koronasta – ajankohtaiset työoikeudelliset vastaukset WEBINAARI 26.1.2021 klo 9.00–10.30

Kuinka toimia, kun sekä terveys että talous haluttaisiin turvata?  Mitä työnantaja voi käytännössä vaatia tai kieltää – esimerkiksi viranomaissuositusten pohjalta? Miksi suosituksen perusteella saa toisinaan käskeä? Milloin kyse on työntekijän vapaaehtoisesta valinnasta? Voiko siitä kuitenkin seurata [...]

KOULUTUS Torju työpaikkakiusaaminen – juristin vinkit WEBINAARI 27.1.2021 klo 13.00–14.30

Esimiehen oikeudelliset keinot ja velvollisuudet, kun töissä kiusataan Kiusaaja mitätöi, mustamaalaa, nöyryyttää, eristää, uhkailee… tai toimii jollain muulla vastaavalla tavalla. Kiusaaminen ei kuulu työpaikalle, mutta miten se kitketään sieltä pois? Tässä webinaarissa saat etenemisohjeita erilaisiin ja [...]

KOULUTUS Etätyön juridiikkaa WEBINAARI 3.2.2021 klo 9.00–10.30

Mitä oikeudellisia seikkoja kannattaa huomioida etätöissä? Etätyön määrä on vajaassa vuodessa kasvanut moninkertaiseksi. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen vuoksi on tehty monenlaisia hätäratkaisuja. Mutta kuinka kannattaa toimia, kun etätyöt jäävät normaaliksi osaksi arkea? Mitä on syytä suunnitella ja ohjeistaa? [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? WEBINAARI 4.2.2021 klo 13.00–14.30

Täsmäohjeet pomolle!  Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia [...]

KOULUTUS Työyhteisösovittelu – menettelyt ja käytännön juridiikka WEBINAARI 16.2.2021 klo 13.00–14.30

Kuinka edetään ja miksi? Työyhteisösovittelun hyödyt arjessa Ristiriita, konflikti tai suoranainen riita työyhteisössä? Kannattaisiko tulehtuneessa tilanteessa käyttää sovittelua? Millä tavoin? Työyhteisösovittelussa etsitään kaikille osapuolille sopivaa ratkaisua. Tavoitteena ei ole syyllisten etsiminen eikä kenenkään rankaiseminen, vaan se, että [...]

KOULUTUS Epäasiallisen kohtelun torjunta WEBINAARI 17.2.2021 klo 13.00–15.00

Epäasiallinen kohtelu voi tarkoittaa mitä tahansa seksuaalisesta häirinnästä aina työporukan ulkopuolelle sulkemiseen tai työn kyseenalaistamiseen. Sen tunnistaminen on usein helppoa, mutta siitä puhuminen ja puheeksi ottaminen saattaa olla erityisen hankalaa. Työyhteisön kannalta juuri puhumattomuus ja [...]

KOULUTUS Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa WEBINAARI 18.2.2021 klo 13.00–14.30

Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä [...]

KOULUTUS Esmiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa VERKKOKOULUTUS 24.2.2021

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Kun työyhteisössä tiedetään, miten lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö vaikuttavat [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä HELSINKI tai STRIIMAUS (valintasi mukaan) 9.3.2021

Tämä koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä käytännössä hyödynnettävistä keinoista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uudet esimiehet löytävät velvollisuuksiensa rajat ja saavat työkaluja niin erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa kuin [...]

KOULUTUS Työntekijän päihdeongelma – oikeudelliset neuvot työnantajalle WEBNAARI 11.3.2021 klo 13.00–14.30

Alkoholi, rauhoittavat lääkkeet, huumeet… Kuinka suhtautua ja toimia, jos epäilee tai tietää työntekijällä olevan jonkinlainen päihdeongelma? Tässä webinaarissa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Kuka saa esimerkiksi puhalluttaa työntekijän?Millä ehdoilla voi teettää huumetestin?Vai voiko olla parempi [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet SEINÄJOKI 18.3.2021

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta [...]

KOULUTUS Mitä tulee ottaa huomioon kunnan etätyöohjeessa? WEBINAARI 23.3.2021 klo 9.00–11.00

Etätyön määrä kasvoi koronaviruspandemian myötä moninkertaiseksi, mutta kaikilla etätyötä teettävillä ja tekevillä ei ollut aiempaa kokemusta siitä tai etätyöohjeistus oli vanhentunut. Poikkeuksellisten olojen yllättäessä tehtiin monenlaisia hätäratkaisuja. Tämä koulutus toimii oikeudellisena tietopakettina siitä, kuinka työntekijät [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa HELSINKI tai STRIIMAUS (valintasi mukaan) 25.3.2021

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä [...]

KOULUTUS Uuden esimiehen lakitietoa käytännössä WEBINAARI 13.4.2021 klo 13.00–14.30

Peruspaketti ajankohtaisista työoikeudellisista kysymyksistä vastauksineen Mitä esimiesrooli käytännössä tarkoittaa?Mitä esimies saa yhtäältä vaatia ja toisaalta sallia – ja mitä ei?Mitä esimieheltä edellytetään?Koska ja kuinka on puututtava ikäviin tilanteisiin?Miten etätyön johtaminen eroaa lähityön johtamisesta? Lakien noudattaminen [...]

KOULUTUS Työyhteisötaidot VERKKOKURSSI 14.4.2021 klo 12.00–16.00

Rakennamme kaikki osaltamme työyhteisömme ilmapiiriä. Myönteinen ja huomaavainen asenne ovat siinä avainasemassa ja vielä kun teemme niiden mukaisia tekoja, olemme jo pitkällä. Erilaiset roolit asettavat vaatimuksia, mutta toisaalta myös erilaisia rajoituksia. ”Ei tälle kuitenkaan mitään [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 15.4.2021 klo 13.00–14.30

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, [...]

KOULUTUS Esimiehen oikeudet haastavissa työyhteisötilanteissa WEBINAARI 20.4.2020 klo 13.00–14.30

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Tunnetko esimiehen oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa? Tässä webinaarissa saat kokonaiskuvan niistä sekä käytännön työkalupakin arkeesi. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä [...]

KOULUTUS Etätyön juridiikkaa WEBINAARI 27.4.2021 klo 13.00–14.30

Mitä oikeudellisia seikkoja kannattaa huomioida etätöissä? Etätyön määrä on vuodessa kasvanut moninkertaiseksi. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen vuoksi on tehty monenlaisia hätäratkaisuja. Mutta kuinka kannattaa toimia, kun etätyöt jäävät normaaliksi osaksi arkea? Mitä on syytä suunnitella ja ohjeistaa? Mistä [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? WEBINAARI 28.4.2021 klo 13.00–14.30

Täsmäohjeet pomolle!  Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä HELSINKI tai STRIIMAUS (valintasi mukaan) 6.5.2021

Tämä koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä käytännössä hyödynnettävistä keinoista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uudet esimiehet löytävät velvollisuuksiensa rajat ja saavat työkaluja niin erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa kuin [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa LÄHI tai ETÄ (valintasi mukaan) 19.5.2021

Työoikeuden ja johtamisoppien käytännön soveltamisesta kiinnostuneille Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Lainsäädäntö [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa HELSINKI tai STRIIMAUS (valintasi mukaan) 2.6.2021

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä [...]