Loading...
Palvelut

Näillä sivuilla esitellyt palvelut ovat esimerkkikokonaisuuksia. Jokaiselle asiakkaalle on mahdollista räätälöidä yksilölliset toiveet täyttävä paketti. Ole yhteydessä ja pyydä tarjousta!

KOULUTUS Kun pomoa kiusataan WEBINAARI 30.9.2021 klo 13.00–14.30

Keinot esimieheen tai johtajaan kohdistuvaa työpaikkakiusaamista vastaan Usein pomot ajattelevat, että heidän on näissä asemissa vaan kestettävä, myös heihin kohdistuvaa kiusaamiselta tuntuvaa toimintaa. Totta onkin, ettei kyseisissä tehtävissä toimivien olisi syytä reagoida kovin herkkänahkaisesti, mutta [...]

KOULTUS Epärehellisyys rekrytoinnissa – tunnista ja vältä vaarat WEBINAARI 5.10.2021 klo 13.00–14.30

Älä valitse valehtelijaa! Juristin vinkit, jos vahinko tapahtui Vaikka luottamus toisiin ihmisiin on hyvä lähtökohta, kaikki eivät toimi sen arvoisesti. Epärehelliseksi lopulta paljastuva henkilö saattaa aluksi hurmata. Vaaranpaikat kannattaa pyrkiä tunnistamaan, jotta vältyttäisiin kalliilta virheinvestoinneilta vääriin – tai [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? WEBINAARI 6.10.2021 klo 10.00–11.30

Täsmäohjeet pomolle!  Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia [...]

KOULUTUS Työyhteisötaidot – työyhteisö toimivammaksi VERKKO 7.10.2021 klo 12.00–16.00

Rakennamme kaikki osaltamme työyhteisömme ilmapiiriä. Myönteinen ja huomaavainen asenne ovat siinä avainasemassa ja vielä kun teemme niiden mukaisia tekoja, olemme jo pitkällä. Erilaiset roolit asettavat vaatimuksia, mutta toisaalta myös erilaisia rajoituksia. ”Ei tälle kuitenkaan mitään [...]

KOULUTUS Etä- ja monipaikkatyön juridiikkaa WEBINAARI 8.10.2021 klo 13.00–14.30

Mitä oikeudellisia seikkoja kannattaa huomioida tulevaisuuden etä- ja monipaikkatöissä? Kuinka kannattaa toimia, kun… etätyön rinnalle palaa lähityö, muttatyöyhteisössä ei tahdota siirtyä takaisin vanhoihin kankeisiin toimintamalleihin, vaanhalutaan suunnitella, sopia ja ohjeistaa fiksusti ja modernisti? Tällöin monipaikkatyö [...]

KOULUTUS Monipaikkaisen työn ohjeistus WEBINAARI 12.10.2021 klo 9.00–11.00

Kuinka kunnassa kannattaa toimia, kun etätyötä koronapandemian aikana tehneet alkavat palata lähityöhön, mutta työyhteisössä ei tahdota siirtyä takaisin vanhoihin kankeisiin toimintamalleihin, vaan halutaan suunnitella, sopia ja ohjeistaa fiksusti ja modernisti? Tällöin monipaikkainen työ eli etä- [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat ETÄ 13.10.2021 klo 9.00–12.00

Oikeudet ja velvollisuudet työyhteisötilanteissa – kuinka hyvä esimies toimii? Esimiestyön rajat -koulutuksessa saat käytännön työkalut haastaviin työyhteisötilanteisiin – voit rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhösi esimiehenä. Saat kokonaisnäkemyksen johtamisoppien sekä juridiikan käytännön keinoista esimiehelle. Paras lopputulos syntyy, [...]

KOULUTUS Varoitus työelämässä WEBINAARI 14.10.2021 klo 13.00–14.30

Varoituksen merkitys työntekijälle, työnantajalle ja koko työyhteisölle Työntekijän varoittaminen on yleensä epämiellyttävä tehtävä – ja varoituksen saaminen tuntuu vielä kurjemmalta. Silti toisinaan, jos lievemmät ja lempeämmät keinot eivät tepsi, varoitus kannattaa antaa. Mutta kuinka se tehdään mahdollisimman [...]

KOULUTS Pahan mielen sairauslomat WEBINAARI 26.10.2021 klo 10.00–11.30

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Kuinka suhtautua työntekijään, jonka ainakin epäillään [...]

KOULUTUS Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa WEBINAARI 27.10.2021 klo 13.00–14.30

Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä [...]

KOULUTUS Työnantajataidot – työ- ja virkasuhteen lainsäädäntö VERKKO 28.10.2021 klo 9.00–15.00

Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet? Työnantajalla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa ohjeiden/sääntöjen vastaiseen toimintaan ja varmistaa työntekijöiden yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu. Työnantajan direktio-oikeus, rekrytointi ja irtisanominen, työelämän yksityisyyden suoja. Aiheita käsitellään lainsäädännön, [...]

KOULUTUS Valehtelu työpaikalla – oikeudellisia haasteita ja ratkaisuja WEBINAARI 2.11.2021 klo 13.00–14.30

Totta vai ei? Oikeusturva vai oikeusmurha? Mitä jos yksittäinen henkilö tai tietty porukka yhdessä on päätynyt valehtelemaan esimerkiksi jostakusta työkaverista, esimiehestä tai johtajasta? Mitä jos valheita päätyy mediaan? Mitä työnantajan pitää tehdä? Mikä on luottamusasemassa, kuten hallituksen [...]

KOULUTUS Työyhteisötaidot – tiimi toimivammaksi ETÄ 4.11.2021 klo 13.00–16.00

Stoppi kiusaamiselle työyhteisössä! Työyhteisötaidot tiimissä: mitä saa tehdä ja mitä ei – mitä voi ja mitä kannattaakin? Rakennamme kaikki osaltamme työyhteisömme ilmapiiriä. Myönteinen ja huomaavainen asenne ovat tärkeitä, samoin kuin niiden mukaisesti toimiminenkin. Erilaiset roolit [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä ETÄ 9.11.2021 klo 9.00–16.00

Uudistettu sisältö! Onnistu uutena esimiehenä -koulutuksessa saat laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä käytännössä tarpeellisista seikoista. Tavoite ja hyötyKoulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista.Uudet esimiehet saavat– peruskäsityksen siitä, mitä on työnantajan edustajana [...]

KOULTUS Kuntayöntekijän ja viranhaltijan keinot, kun paikallispoliitikko käyttäytyy epäasiallisesti WEBINAARI 10.11.2021 klo 14.00–16.00

Epäasiallinen käytös on sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käytöstä, joka toistuvana aiheuttaa haittaa tai ainakin vaaraa kohteen terveydelle. Kyse voi olla esimerkiksi henkilön tai hänen työsuoritustensa jatkuvasta ja perusteettomasta arvostelusta, mitätöinnistä tai mustamaalaamisesta. Epäsuorana toimintana [...]

KOULUTUS Häirintä, epäasiallinen kohtelu ja syrjintä töissä ETÄ 11.11.2021 klo 13.00–16.00

Nollatoleranssi kiusaamiselle ja eriarvoistaville toimille Työpaikkakiusaaminen, eli lakitermein ilmaistuna häirintä tai epäasiallinen kohtelu töissä, on sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käytöstä, jokatoistuvana aiheuttaa haittaa tai ainakin vaaraa kohteen terveydelle. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus toimia [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat ETÄ 1.12.2021 klo 9.00–16.00

Oikeudet ja velvollisuudet työyhteisötilanteissa – kuinka hyvä esimies toimii? Esimiestyön rajat -koulutuksessa saat käytännön työkalut haastaviin työyhteisötilanteisiin – voit rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhösi esimiehenä. Saat kokonaisnäkemyksen johtamisoppien sekä juridiikan käytännön keinoista esimiehelle. Paras lopputulos syntyy, [...]