Työelämässä kontrolloidaan ja mitataan. ”Mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa – ja mitä ei voi johtaa, sitä ei voi kehittää”, kiteyttää vanhan viisauden.

Entä sitten, kun ulkoapäin tuleva pakko tai kannustin syystä tai toisesta puuttuu?

Yksityiselämässä kontrollia ja mittauksia on yleensä huomattavasti vähemmän. Siksi esimerkiksi laihduttaminen tai kunnon kohottaminen on usein kovin vaikeaa. Moni ostaa personal trainer -palveluja, jotta joku vahtisi ja kirittäisi.

Itsensä johtaminen on haastavaa. Pystynkö itse motivoitumaan, asettamaan tavoitteeni ja aktiivisesti pyrkimään niihin? Entä osaanko palkita ja kritisoida itseäni?

***

Töissä johdolla on tärkeä rooli myös esimerkillisessä itsensä johtamisessa. Hyvä johtaja vaatii itseltään vähintään saman tasoista suoritusta kuin alaisiltaan. Jos johto ei vaadi itseltään, niin miten se voi vaatia muilta? Ei kovinkaan pätevästi.

Johdon itsensä johtaminen näkyy myös muun muassa siinä, miten ja mihin asioihin tartutaan ja puututaan. Mikä sallitaan ja mitä ei? Mistä saa kiitosta ja kannustusta – ja mistä ei?

Itsensä jatkuvasti ”likoon” laittava johtaja saa esimerkillään ainakin useimmat muut mukaan.

***

Työnantajan on paitsi huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään sen muuttuessa, myös pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi.

Miten työnantaja voi täyttää nämä vaatimukset? Yksin se ei onnistu, joten työntekijän on itse syytä olla toivomuksineen aktiivinen. Voi olla, että samaa asiaa joutuu pyytämään useammankin kerran eivätkä kaikki toiveet toki koskaan toteudu, mutta ilman työntekijän omaa aktiivisuutta vaatimusten toteutumisen todennäköisyys on selvästi pienempi.

Jos edes puolisosi tai ystäväsi eivät osaa lukea ajatuksiasi, niin miten esimiehesi osaisi?

***

Itsensä johtaminen vaatii ymmärrystä siitä, mihin oma potentiaali riittää. Se vaatii myös puntarointia: tahdonko saavuttaa uusia asioita töissä tai harrastuksissa vai panostaa perhe-elämään? Vai haluanko kenties kaiken tämän ja mistä silloin joudun luopumaan? Itseään johtava ihminen tekee valintoja.

Jos tuntuu siltä, että omat kyvyt tai käytettävissä oleva aika eivät mahdollista sitä, mihin töissä pitäisi yltää, on syytä keskustella oman esimiehen kanssa. Useimmiten se kannattaa. Jos ei, niin silloinkin itsensä johtamisen taito on korvaamaton apu. Vaihtoehtoja löytyy lähes aina: niiden tunnistaminen ja käyttäminen on riemukasta.


Teksti on julkaistu aiemmin Taloustaito-lehden blogissani 11.3.2016