Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta.
Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny.
Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan.

Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän?
Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme läpi tässä webinaarissa.

Huomioimme toki myös mahdollisuudet auttaa työntekijää kohentamaan suorituksiaan niin, ettei irtisanomista välttämättä tarvittaisikaan.
Lisäksi käymme läpi muut vaihtoehdot, kuten työsuhteen päättämisen sopimalla.

Selätä alisuoriutuminen jämpteillä laillisilla keinoilla!
Opi, mitä alisuoriutumisesta milloinkin saa seurata – ja kuinka sitä voidaan välttää.

Lue lisää