”Olen asiantuntija enkä mikään somessa roikkuva hömppäviestijä”, toteaa edelleen moni. Turhaan – ja väärinkin – sillä fiksusti ohjeistettuna ja käytettynä sosiaalinen media eli some tarjoaa lukuisia hyödyllisiä vaikutusmahdollisuuksia.

Esimerkki:

Omasta työstään myönteisesti ja kiinnostavasti viestivä asiantuntija voi antaa vaikeallekin asialle konkreettiset kasvot ja siten tehdä työnantajastaan aiempaa helpommin lähestyttävän. 

Kaikkien työpaikoille laadittujen ohjeiden olisi syytä luoda ja taata muun muassa turvallisuutta, tasapuolisuutta ja ennakoitavuutta. Someohjeillakin siis olisi tarkoitus tukea rutiineja, minimoida väärinkäytöksiä (ja niiden riskiä) sekä helpottaa puuttumista epätoivottuun toimintaan.

Esimerkki:

Kun työntekijä tai viranhaltija esiintyy oman organisaationsa nimissä, hän on työnantajansa laatimien ohjeiden piirissä. Toisaalta hänen sananvapautensa ei ole rajoittamaton vapaa-ajallakaan tai muuten yksityishenkilönä: muun muassa lojaalisuus- ja vaitiolovelvollisuudet ovat silloinkin voimassa. 

Mitä sitten valita ohjeeseen? Parhaat ohjeet on yleensä rakennettu myönteisten mahdollisuuksien varaan. 

Esimerkki:

Hyvä someohje voi sisältää havainnollistavia malliesimerkkejä onnistuneesta viestinnästä ja työpaikan somelähettiläiden yhteystietoja. Hyvä ohje välttää turhaa kieltämistä.

Someohje voi sisältää työpaikan somepelisäännöt napakasti kiteytettyinä. Ohjeessa voi myös olla vaiheittaisia askelmia aloittelijoille.

Esimerkki:

Ensin on hyvä seurata muiden viestintää – ja vasta sitten alkaa itse aktiivisesti tuottaa somesisältöä. Asiallisen, oman työnantajan laatiman linkin jakamien voi olla turvallisempaa kuin oman perusteellisen kommentin kirjoittaminen.

Toisaalta kaikkea mahdollista ei kannata ohjeistaa, jottei oman terveen järjen käyttö turhaan unohtuisi keneltäkään. Joka tapauksessa someviestintään voi ohjeistaa suhtautumaan yhtä ammattimaisesti kuin mihin tahansa muuhunkin tehtävään.

Esimerkki:

Someviestinnälle – samoin kuin siihen käytettävälle ajallekin – voi asettaa mitattavat tavoitteet, joiden toteutumista on mahdollista seurata. 

Koska jokainen organisaatio on omanlaisensa, jokaisessa organisaatiossa kannattaa erikseen pohtia, mitä juuri omalle henkilöstölle olisi syytä ohjeistaa. Myös vanhoihin ohjeisiin voi olla hyvä palata ja tarkistaa, olisiko niitä syytä päivittää.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Hallintoakatemian blogissa 25.10.2018