Koronavirukseen liittyvistä päätöksistä johtuen moni toiminto kunnissa on keskeytynyt tai ainakin vähentynyt merkittävästi. Suurimmassa osassa Suomen kuntia saatetaan tänä vuonna päätyä lomautuksiin. Lomautustakin järeämpi toimenpide olisi irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

Ensin luonnollisesti pyritään selvittämään esimerkiksi se, löytyisikö kunnasta tai kuntayhtymästä sellaista korvaavaa työtä, johon keskeytyneen tai vähentyneen toiminnan piirissä tähän asti työskennelleet henkilöt voisivat siirtyä. Lomautustarpeet vaihtelevat muun muassa henkilöstöryhmittäin. Osa lomautuksista saattaa kestää pitkäänkin.

Prosessi kannattaa hoitaa mahdollisimman huolellisesti alusta loppuun, jotta vältyttäisiin virheellisestä menettelystä johtuvilta riidoilta – tai jotta ainakin pienennettäisiin niiden todennäköisyyttä ja vahvistettaisiin työnantajan asemaa mahdollisissa erimielisyyksissä.

Yhteistoimintaneuvottelut on siis syytä käydä oikein. Yhteistoimintaneuvottelut voivat koskea niitä työ- ja virkasuhteessa olevia, jotka ovat estyneitä tekemään työtään tai joiden työtehtävät ovat vähentyneet tai vähenevät oleellisesti poikkeusolojen tai koronaviruksesta muutoin johtuvan tilanteen vuoksi.

Yhteistoimintaneuvotteluissa on syytä selvittää eri vaihtoehdot kunnan henkilöstövoimavarojen sopeuttamiseksi tilanteessa, jossa

  • osa kunnan palveluista on suljettu tai supistettu ja joka
  • heikentää merkittävästi kaupungin taloudellista tilaa.

Yhteistoimintaneuvotteluissa voidaan mahdollisina vaihtoehtoina tarkastella esimerkiksi

  • henkilöstösiirtoja osastojen sisällä ja välillä
  • osa-aikaistamista sekä
  • määräaikaisia lomautuksia.

Huomionarvoista on myös, että yhteistoimintamenettely voi estyä tietyissä tilanteissa, jolloin lomautuksista voidaan poikkeuksellisesti päättää ilman yhteistoimintamenettelyä, vaikka sitä lähtökohtaisesti vaadittaisiinkin. Yhteistoimintaneuvotteluja ei silti tällöinkään saa kokonaan sivuuttaa: laissa määritelty neuvotteluvelvollisuus voi siirtyä, mutta ei kokonaan poistua.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Hallintoakatemian blogissa 3.4.2020.