Lakien ja muiden yhteisten sääntöjen noudattaminen sekä muu hyvä esimiestyö ovat yleensä kiinteässä yhteydessä keskenään.

Kuten erotuomarilla, myös esimiehellä toistot ja rutiinit turvaavat ratkaisujen oikeellisuutta ja järkevyyttä haastavissa ja yllättävissäkin tilanteissa. Molempien tehtävien tarkoituksena on mahdollistaa reilu yhteispeli.

Kuinka uusi erotuomari ja esimies pääsevät alkuun?

Erotuomari käy kurssin, opiskelee sääntöjä ja tuomitsee hänelle aseteltuja helpoiksi arvioituja pelejä. Vähitellen hän etenee kohti vaativampia otteluita. Uusi esimieskin pystyy hankkimaan teoriapohjaa niin koulutuksista kuin oppi- ja lakikirjoistakin, mutta hän saattaa nopeastikin joutua keskelle erittäin haastavaa konfliktitilannetta.

Toisaalta, kun erotuomarin on tehtävä ratkaisunsa sekunneissa, esimiehellä on useimmiten huomattavasti enemmän aikaa pohtia parasta reagointitapaa. Esimerkiksi kipakassa keskustelutilanteessa esimiehellä on oikeus (ja usein myös velvollisuus) keskeyttää tapahtuma ja ilmoittaa, että asian käsittelyä jatketaan myöhemmin.

Varsinkin uusi esimies voi lisäksi todeta: ”En tiedä, mutta otan selvää” – ja siihen saa käyttää aikaa useita päiviä, joskus jopa viikkoja.  Erotuomarin olisi edelleen pystyttävä ratkaisemaan tilanne lähes välittömästi.

Esimies palaa säännöllisesti vastaamaan muun muassa näihin kysymyksiin:

  • Mitä esimiesrooli käytännössä tarkoittaa?
  • Mitä pomo saa vaatia ja mitä ei?
  • Koska ja kuinka on puututtava ikäviin tilanteisiin?
  • Entä mitä kannattaa huomioida, jos rekrytoi uusia työntekijöitä?

Erotuomarikin voi toisinaan kannustaa pelaajia, mutta esimiestyössä erilaiset tsemppaus- ja motivointitaidot korostuvat huomattavasti enemmän. Rahalla palkitsemisen lisäksi tai vaihtoehtoina voidaan usein käyttää erilaisia työntekijöille myönteisiä joustoja, esimerkiksi työaikojen suhteen.

Myös ikäviin tilanteisiin, kuten kiusaamiseen ja alisuoriutumiseen, puuttuminen voidaan nähdä motivoivana esimiestyönä. Kun esimies omalta osaltaan huolehtii siitä, että työt sujuvat, se osoittaa arvostusta jo ennestäänkin työhönsä sitoutuneille työntekijöille. Kielteinenkin, perustellusti ja rakentavasti esitetty palaute voi motivoida. Se osoittaa, että vaadittu työ on tärkeää.

Esimiestaitoihin kuuluu oman itsensäkin motivointi, esimerkiksi kehittymään entistä taitavammaksi esimieheksi.

Teorian ja käytännön tapauksiakin käsittelevän opiskelun ohella uusi esimies voi oppia niin omista kokemuksistaan kuin myös saamistaan palautteista. Lisäksi muun muassa jatkuva vertaistuki ja toistuvat keskustelut ylemmän johdon kanssa auttavat oikeaan suuntaan.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran WebAkatemian OpeBlogissa 16.9.2019.