KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 21.1.2021 klo 13.00–14.30

Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Kuinka suhtautua työntekijään, jonka ainakin epäillään olevan työhaluton ja poissa työpaikalta pahan mielen vuoksi? Kuinka keskustella fiksusti “supersaikuttajan” kanssa? Entä mitkä ovat vaihtoehdot, kun pelkkä juttelu ja kuuntelu eivät auta? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja [...]

KOULUTUS Webinaari 60 kysymystä koronasta – ajankohtaiset työoikeudelliset vastaukset WEBINAARI 26.1.2021 klo 9.00–10.30

Kuinka toimia, kun sekä terveys että talous haluttaisiin turvata?  Mitä työnantaja voi käytännössä vaatia tai kieltää – esimerkiksi viranomaissuositusten pohjalta? Miksi suosituksen perusteella saa toisinaan käskeä? Milloin kyse on työntekijän vapaaehtoisesta valinnasta? Voiko siitä kuitenkin seurata hänelle jotain, esimerkiksi muutoksia työtehtäviin tai palkatonta poissaoloa?  Kuinka etätöihin nyt kannattaa suhtautua? Miten työturvallisuus taataan? Jos työt tai rahat [...]

KOULUTUS Torju työpaikkakiusaaminen – juristin vinkit WEBINAARI 27.1.2021 klo 13.00–14.30

Esimiehen oikeudelliset keinot ja velvollisuudet, kun töissä kiusataan Kiusaaja mitätöi, mustamaalaa, nöyryyttää, eristää, uhkailee… tai toimii jollain muulla vastaavalla tavalla. Kiusaaminen ei kuulu työpaikalle, mutta miten se kitketään sieltä pois? Tässä webinaarissa saat etenemisohjeita erilaisiin ja eriasteisiin tilanteisiin, joissa on kyse joko väitetystä tai jo todetusta kiusaamisesta. Lähestymistapa on pääasiassa oikeudellinen, mutta lainsäädännön noudattamisen lisäksi huomioidaan [...]

KOULUTUS Etätyön juridiikkaa WEBINAARI 3.2.2021 klo 9.00–10.30

Mitä oikeudellisia seikkoja kannattaa huomioida etätöissä? Etätyön määrä on vajaassa vuodessa kasvanut moninkertaiseksi. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen vuoksi on tehty monenlaisia hätäratkaisuja. Mutta kuinka kannattaa toimia, kun etätyöt jäävät normaaliksi osaksi arkea? Mitä on syytä suunnitella ja ohjeistaa? Mistä kaikesta on hyvä sopia, aiempien sopimusten lisäksi tai niitä muuttaen? Kannattaisiko harkita etätyötä suuremman vapauden työntekijälle tarjoamaan joustotyöhön siirtymistä? [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? WEBINAARI 4.2.2021 klo 13.00–14.30

Täsmäohjeet pomolle!  Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme läpi tässä webinaarissa. Huomioimme toki myös mahdollisuudet auttaa työntekijää kohentamaan suorituksiaan niin, ettei irtisanomista välttämättä tarvittaisikaan.  Lisäksi käymme läpi muut [...]

KOULUTUS Työyhteisösovittelu – menettelyt ja käytännön juridiikka WEBINAARI 16.2.2021 klo 13.00–14.30

Kuinka edetään ja miksi? Työyhteisösovittelun hyödyt arjessa Ristiriita, konflikti tai suoranainen riita työyhteisössä? Kannattaisiko tulehtuneessa tilanteessa käyttää sovittelua? Millä tavoin? Työyhteisösovittelussa etsitään kaikille osapuolille sopivaa ratkaisua. Tavoitteena ei ole syyllisten etsiminen eikä kenenkään rankaiseminen, vaan se, että keskustelemalla löydettäisiin yhteinen tie eteenpäin. Sovittelijana voi toimia henkilö, joka paitsi osaa prosessin menettelytavat, myös koetaan luotettavaksi ja puolueettomaksi. Tällainen henkilö [...]

KOULUTUS Epäasiallisen kohtelun torjunta WEBINAARI 17.2.2021 klo 13.00–15.00

Epäasiallinen kohtelu voi tarkoittaa mitä tahansa seksuaalisesta häirinnästä aina työporukan ulkopuolelle sulkemiseen tai työn kyseenalaistamiseen. Sen tunnistaminen on usein helppoa, mutta siitä puhuminen ja puheeksi ottaminen saattaa olla erityisen hankalaa. Työyhteisön kannalta juuri puhumattomuus ja hiljainen hyväksyminen pahimmillaan vahvistavat negatiivista ilmiötä. Tässä webinaarissa käsitellään käytännönläheisten esimerkkien avulla ja säädösten kautta, miten epäasiallista kohtelua voidaan torjua [...]

KOULUTUS Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa WEBINAARI 18.2.2021 klo 13.00–14.30

Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän? Lue lisää

KOULUTUS Esmiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa VERKKOKOULUTUS 24.2.2021

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Kun työyhteisössä tiedetään, miten lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Koulutuksen jokaiseen osa-alueeseen sisältyy laaja esimiehen oikeudellinen työkalupakki. Koulutuksessa käydään läpi käytännön [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä HELSINKI tai STRIIMAUS (valintasi mukaan) 9.3.2021

Tämä koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä käytännössä hyödynnettävistä keinoista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uudet esimiehet löytävät velvollisuuksiensa rajat ja saavat työkaluja niin erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa kuin myös muuten työnantajan edustajana ja ”työnantajan käytössä” olemisessa. Koulutus koostuu lukuisista käytännönläheisistä esimerkeistä. Niissä huomioidaan sekä yleiset oikeudelliset näkökohdat että kunkin [...]