KOULUTUS Onnistu esihenkilönä ETÄ 3.4.2024 klo 9.00–12.00

Ota haltuun käytännön keinot ja uusia ideoita esihenkilönä toimimiseen Saat laajan kokonaisnäkemyksen esihenkilötyössä käytännössä tarpeellisista seikoista. Onnistu esihenkilönä -koulutus koostuu lukuisista käytännönläheisistä esimerkeistä. Niissä huomioidaan sekä yleiset oikeudelliset raamit että kunkin työyhteisön oman toimintakulttuurin vaikutus. Myös uusia johtamistrendejä ja ajankohtaista oikeuskäytäntöä tarkastellaan arjen ilmiöistä käsin. Saat käytännön vinkit eri teemojen kautta muun muassa näihin kysymyksiin: [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 12.4.2024 klo 10.00–11.30

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Osallistumalla koulutukseen [...]

KOULUTUS Esihenkilötyön rajat ETÄ 17.4.2024 klo 13.00–16.00

Käytännön keinot haastaviin tilanteisiin Tiedätkö oikeutesi ja velvollisuutesi eri työyhteisötilanteissa? Esihenkilötyön rajat -koulutuksessa saat käytännön työkalut haastaviin työyhteisötilanteisiin – tämän koulutuksen käytyäsi voit aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhösi esihenkilönä. Koulutus sopii niin uraansa aloitteleville kuin kokeneillekin toimijoille. Saat kokonaisnäkemyksen johtamisoppien ja juridiikan käytännön keinoista esihenkilölle. Paras lopputulos syntyy yleensä silloin, kun huomioit arjessa sekä säännöt [...]

KOULUTUS Sopimaton käytös töissä – käytännön keinot puuttua ETÄ 18.4.2024 klo 9.00–11.30

Sopimaton käytös töissä – opi tunnistamaan ja puuttumaan tehokkaasti. Ahdistelu, tilan valtaaminen, tiedon pimittäminen, työtehtävien omiminen, jääräpäisyys, suosikkijärjestelmät, eristäminen, pahansuopainen puhe, näykkiminen, mustamaalaaminen, tunnelman latistaminen, vaivaannuttava tai uhkaava toiminta, työajan väärinkäyttö, harhaanjohtaminen, tekemättä jättäminen, sitoutumattomuus, ”hiljaiset loparit”, vetäytyminen, välinpitämättömyys… Sopimaton käytös töissä voi olla kiusaamista tai muuta rajoja rikkovaa toimintaa. Sopimattomasti käyttäytyvä voi olla niin [...]

KOULUTUS Työnantajataidot – työ- ja virkasuhteen lainsäädäntö käytännössä ETÄ 24.4.2024 klo 13.00–15.30

Mitä esihenkilön on syytä tietää työ- ja virkasuhteen lainsäädännön käytännön soveltamisesta? Tässä koulutuksessa saat hyvän koonnin ja peruspaketin ajankohtaisista kysymyksistä vastauksineen. Eri teemoja käsitellään lainsäädännön, oikeustapausten ja muiden käytännön esimerkkien kautta.   Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet?  Miten rekrytointi- ja työ- tai virkasuhteen päättämistilanteita kannattaa hoitaa?  Kuinka esihenkilö voi käyttää työnantajan työnjohto- eli [...]

KOULUTUS Viranhaltijan ja toimistotyöntekijän lakipäivä VERKKO 25.4.2024 klo 9.00–15.00

Lainsäädäntö ja esimerkiksi hyvän hallinnon periaatteet vaikuttavat lähes kaikkialla: esimerkiksi avoimen päätöksenteon ja kuntalaisten neuvonnan reunaehtoja määriteltäessä. Pitäisi osata soveltaa esimerkiksi hallinto-, julkisuus- ja tietosuojalakeja. Kun toimijoita on monia, myös tapoja ja toiveita on. Kuinka tietää, mikä milloinkin on riittävän oikein? Entä milloin on toimittu selkeästi väärin ja mitä siitä voi pahimmillaan seurata? Milloin ja miten [...]

KOULUTUS Mitä esihenkilö tai työhön perehdyttäjä saa sanoa – juristin vinkit WEBINAARI 29.4.2024 klo 9.00–11.30

Ongelma työyhteisössä? Millaisin sanakääntein siitä saa keskustella kenenkin kanssa? Mitkä seikat vaikuttavat siihen, miten esihenkilön tai työhön perehdyttäjän kannattaa valita sanansa? Tässä webinaarissa saat vastauksia siihen, mitä esihenkilö tai työhön perehdyttäjä saa puhua tai kirjoittaa erilaisissa kiperissä tilanteissa – ja mitä ei kannata sanoa. Lue lisää

KOULUTUS Mitä esihenkilö saa sanoa – juristin vinkit WEBINAARI 7.5.2024 klo 10.00–11.30

Turvalliset sanoitukset vaarallisiin tilanteisiin Ongelma työyhteisössä? Millaisin sanakääntein siitä saa keskustella kenenkin kanssa? Mitkä seikat vaikuttavat siihen, miten esihenkilön kannattaa valita sanansa?  Tässä webinaarissa saat vastauksia siihen, mitä esihenkilö saa puhua tai kirjoittaa erilaisissa kiperissä tilanteissa – ja mitä ei kannata sanoa. Lue lisää

KOULUTUS Työntekijän epätoivottu somekäytös – mikä neuvoksi? WEBINAARI 8.5.2024 klo 10.00–11.30

Työnantajan keinot työntekijän vahingollista sometusta vastaan Työntekijöillä on oikeus ja toisinaan jopa velvollisuus toimia sosiaalisessa mediassa – mutta ei miten vaan. Sananvapaus ei ole rajaton, sillä esimerkiksi työntekijän lojaalisuusvelvollisuus työnantajaa kohtaan rajoittaa sitä, mitä saa julkaista. Missä menevät hyödyllisen ja haitallisen somettamisen rajat käytännössä? Esimerkiksi työntekijän näkemykset työyhteisöstä tai vaikkapa ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä voivat olla ristiriidassa [...]

KOULUTUS Helpot potkut: käytännön keinot WEBINAARI 15.5.2024 klo 13.00–14.30

Uskalla työllistää ja päättää työsuhde Potkuja pidetään usein epäonnistumisena. Potkujen antamisessa ei kuitenkaan kannata epäonnistua, vaan asia on syytä hoitaa oikein. Tässä koulutuksessa saat käytännön esimerkkien kautta kokonaisnäkemyksen siitä, mikä milloinkin on sallittua ja ja kannattavaa – ja mikä ei. Helpot potkut -koulutuksessa käsitellään tilanteita, joissa työnantaja tahtoo päättää työ- tai virkasuhteen. Kun työnantajan edustajat tietävät, miten [...]