KOULUTUS Etä- ja monipaikkatyön juridiikkaa WEBINAARI 7.2.2023 klo 13.00–14.30

Mitä oikeudellisia seikkoja kannattaa huomioida tulevaisuuden etä- ja monipaikkatöissä? Kuinka kannattaa toimia, kun… etätyön rinnalle on palannut lähityö, mutta työyhteisössä ei tahdota siirtyä takaisin vanhoihin kankeisiin toimintamalleihin, vaan halutaan suunnitella, sopia ja ohjeistaa fiksusti ja modernisti? Tällöin monipaikkatyö eli etä- ja lähitöiden aiempaa joustavampi yhteensovittaminen voi olla oivallinen ratkaisu. Lue lisää [...]

KOULUTUS Jaksamisen juridiikkaa – selätä työuupumus myös oikeudellisin keinoin WEBINAARI 14.2.2023 klo 13.00–14.30

Stressiä, stressiä, stressiä… ja uupuminen. Kasautuvia tehtäviä, kehnoja tuloksia ja vajavaista vuorovaikutusta. Vaikka työuupumus ei ole sairaus, siihen liittyy vakavankin sairastumisen riski. Mikä neuvoksi ja kuinka tämän kielteisen kierteen syvenemisen voisi välttää jo ennalta tai ainakin katkaista heti alkuunsa? Entä jos se ei onnistu ja ajaudutaan tilanteeseen, jossa työkyky on menetetty? Mistä tietää, mikä johtuu työstä [...]

KOULUTUS Esihenkilötyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa esihenkilötilanteissa VERKKO 21.2.2023 klo 12.00–16.00

Esihenkilöillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esihenkilö voi rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä ja säästytään monelta murheelta. Koulutuksen jokaiseen osa-alueeseen sisältyy laaja esihenkilön oikeudellinen työkalupakki. Lue lisää

KOULUTUS Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa WEBINAARI 28.2.2023 klo 13.00–14.30

Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän? Lue lisää

KOULUTUS Valehtelu töissä – oikeudellisia haasteita ja ratkaisuja WEBINAARI 8.3.2023 klo 13.00–14.30

Totta vai ei? Oikeusturva vai oikeusmurha? Mitä jos yksittäinen henkilö tai tietty porukka yhdessä on päätynyt valehtelemaan esimerkiksi jostakusta ihmisestä, tämän työn tekemisestä tai tekemättä jättämisestä? Mitä jos valheita päätyy mediaan? Mitä työnantajan pitää tehdä? Manipuloiva työyhteisön jäsen voi omien tarkoitusperiensä vuoksi yllyttää sekä itseään että muita muuntelemaan totuutta. Kuinka [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esihenkilönä ETÄ 9.3.2023 klo 9.00–16.00

Onnistu uutena esihenkilönä -koulutuksessa saat laajan kokonaisnäkemyksen esihenkilötyössä käytännössä tarpeellisista seikoista. Tavoite ja hyöty Koulutuksen jälkeen sinulla on aiempaa selkeämpi kuva esihenkilön vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uutena esihenkilönä saat – peruskäsityksen siitä, mitä on työnantajan edustajana toimiminen – työkaluja erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa – rohkeutta nostaa esiin ja vahvistaa uusia ideoita ja käytäntöjä [...]

KOULUTUS Poissaolot ja vapaat ETÄ 14.3.2023 klo 9.00–12.00

Milloin sairauspoissaolo on palkaton? Miten toimia, jos epäillään poissaolon olevan aiheeton? Entä jo työkykyä on jäljellä? Etätyöt ja sairastuminen? Vapaalla olevan työntekijän somekäytös – rajat ja lojaliteettivelvollisuus Poissaolot ja vapaat -webinaarissa keskitymme poissaoloihin ja vapaisiin useasta näkökulmasta esimerkkien ja oikeustapausten avulla. Lue lisää

KOULUTUS Varoitus työelämässä WEBINAARI 21.3.2023 klo 13.00–15.30

Varoituksen merkitys työntekijälle, työnantajalle ja koko työyhteisölle Työntekijän varoittaminen on yleensä epämiellyttävä tehtävä – ja varoituksen saaminen tuntuu vielä kurjemmalta. Silti toisinaan, jos lievemmät ja lempeämmät keinot eivät tepsi, varoitus kannattaa antaa. Mutta kuinka se tehdään mahdollisimman fiksusti: hyödyt maksimoiden ja haitat minimoiden? Mitä kaikkea hyvään varoitukseen ja varoituksenantoprosessiin sisältyy? [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? WEBINAARI 6.4.2023 klo 10:00–11.30

Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme läpi tässä webinaarissa. Huomioimme toki myös mahdollisuudet auttaa työntekijää kohentamaan suorituksiaan niin, ettei irtisanomista välttämättä tarvittaisikaan.  Lisäksi käymme läpi muut vaihtoehdot, [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 11.4.2023 klo 13.00–14.30

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Osallistumalla [...]