KOULUTUS Esimiestyön rajat ETÄ 13.10.2021 klo 9.00–12.00

Oikeudet ja velvollisuudet työyhteisötilanteissa – kuinka hyvä esimies toimii? Esimiestyön rajat -koulutuksessa saat käytännön työkalut haastaviin työyhteisötilanteisiin – voit rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhösi esimiehenä. Saat kokonaisnäkemyksen johtamisoppien sekä juridiikan käytännön keinoista esimiehelle. Paras lopputulos syntyy, kun huomioimme arjessa sekä säännöt että tunteet. Tähän uudistettuun koulutukseen on sisällytetty aiempaa enemmän mahdollisuuksia käsitellä sellaisia arjen haasteita, joita ei [...]

KOULUTUS Varoitus työelämässä WEBINAARI 14.10.2021 klo 13.00–14.30

Varoituksen merkitys työntekijälle, työnantajalle ja koko työyhteisölle Työntekijän varoittaminen on yleensä epämiellyttävä tehtävä – ja varoituksen saaminen tuntuu vielä kurjemmalta. Silti toisinaan, jos lievemmät ja lempeämmät keinot eivät tepsi, varoitus kannattaa antaa. Mutta kuinka se tehdään mahdollisimman fiksusti: hyödyt maksimoiden ja haitat minimoiden? Mitä kaikkea hyvään varoitukseen ja varoitusprosessiin sisältyy? Työnantaja saa irtisanoa työntekijän henkilöstä johtuvilla perusteilla [...]

KOULUTS Pahan mielen sairauslomat WEBINAARI 26.10.2021 klo 10.00–11.30

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Kuinka suhtautua työntekijään, jonka ainakin epäillään olevan työhaluton ja poissa työpaikalta pahan mielen vuoksi? Kuinka keskustella fiksusti “supersaikuttajan” kanssa? Entä mitkä ovat vaihtoehdot, kun pelkkä juttelu [...]

KOULUTUS Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa WEBINAARI 27.10.2021 klo 13.00–14.30

Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän? Tässä webinaarissa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten poissaoloja on syytä käsitellä?Entä [...]

KOULUTUS Työnantajataidot – työ- ja virkasuhteen lainsäädäntö VERKKO 28.10.2021 klo 9.00–15.00

Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet? Työnantajalla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa ohjeiden/sääntöjen vastaiseen toimintaan ja varmistaa työntekijöiden yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu. Työnantajan direktio-oikeus, rekrytointi ja irtisanominen, työelämän yksityisyyden suoja. Aiheita käsitellään lainsäädännön, oikeustapausten ja muiden käytännön esimerkkien kautta. Lue lisää

KOULUTUS Valehtelu työpaikalla – oikeudellisia haasteita ja ratkaisuja WEBINAARI 2.11.2021 klo 13.00–14.30

Totta vai ei? Oikeusturva vai oikeusmurha? Mitä jos yksittäinen henkilö tai tietty porukka yhdessä on päätynyt valehtelemaan esimerkiksi jostakusta työkaverista, esimiehestä tai johtajasta? Mitä jos valheita päätyy mediaan? Mitä työnantajan pitää tehdä? Mikä on luottamusasemassa, kuten hallituksen jäsenenä tai henkilöstön edustajana, toimivan vastuu? Kuka tai mikä lopulta päättää, mitä uskotaan? Manipuloiva työyhteisön jäsen voi omien tarkoitusperiensä vuoksi yllyttää sekä [...]

KOULUTUS Työyhteisötaidot – tiimi toimivammaksi ETÄ 4.11.2021 klo 13.00–16.00

Stoppi kiusaamiselle työyhteisössä! Työyhteisötaidot tiimissä: mitä saa tehdä ja mitä ei – mitä voi ja mitä kannattaakin? Rakennamme kaikki osaltamme työyhteisömme ilmapiiriä. Myönteinen ja huomaavainen asenne ovat tärkeitä, samoin kuin niiden mukaisesti toimiminenkin. Erilaiset roolit asettavat vaatimuksia, mutta myös rajoituksia. ”Ei tälle kuitenkaan mitään voi” -ajattelu on silti yleensä turhaa. – Kyllä voi, jokainen omien [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä ETÄ 9.11.2021 klo 9.00–16.00

Uudistettu sisältö! Onnistu uutena esimiehenä -koulutuksessa saat laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä käytännössä tarpeellisista seikoista. Tavoite ja hyötyKoulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista.Uudet esimiehet saavat– peruskäsityksen siitä, mitä on työnantajan edustajana toimiminen– työkaluja erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa– rohkeutta nostaa esiin ja vahvistaa uusia ideoita ja käytäntöjä– viisautta ja ennakointikykyä– malttia reagointeihin [...]

KOULTUS Kuntayöntekijän ja viranhaltijan keinot, kun paikallispoliitikko käyttäytyy epäasiallisesti WEBINAARI 10.11.2021 klo 14.00–16.00

Epäasiallinen käytös on sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käytöstä, joka toistuvana aiheuttaa haittaa tai ainakin vaaraa kohteen terveydelle. Kyse voi olla esimerkiksi henkilön tai hänen työsuoritustensa jatkuvasta ja perusteettomasta arvostelusta, mitätöinnistä tai mustamaalaamisesta. Epäsuorana toimintana kyse voi olla vaikkapa perättömien tietojen ja huhujen levittämisestä, suorana toimintana esimerkiksi uhkailusta tai nimittelystä. Epäasiallinen käytös on kiusaamista. Jokaisella [...]

KOULUTUS Häirintä, epäasiallinen kohtelu ja syrjintä töissä ETÄ 11.11.2021 klo 13.00–16.00

Nollatoleranssi kiusaamiselle ja eriarvoistaville toimille Työpaikkakiusaaminen, eli lakitermein ilmaistuna häirintä tai epäasiallinen kohtelu töissä, on sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käytöstä, jokatoistuvana aiheuttaa haittaa tai ainakin vaaraa kohteen terveydelle. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus toimia siten, ettei kiusaaminen kannattaisi ja ettei sitä ylipäänsä esiintyisi. Syrjintä on kiellettyä työhön otettaessa, työnteon aikana ja työn päättämistilanteissa. Mutta [...]