KOULUTUS Työnantajataidot – työsuhteen lainsäädäntö // kesäyliopisto VERKKOKOULUTUS 28.10.2020 

Koulutuksen sisältö: Onnistuneesta rekrytoinnista lailliseen irtisanomiseenrekrytoinnin periaatteettyönjohdolliset toimet, kurinpitotoimetTyönantajan direktio-oikeustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudettyönantajan oikeudet ja velvollisuudetTyöelämän yhdenvertaisuus ja tasa-arvoTyöelämän tietosuojakysymykset: yksityisyyden suoja työelämässä (työnhakijaa/työntekijää koskevien tietojen käsittely, terveystiedot, huumetestaukset, turvallisuusselvitykset, kameravalvonta työpaikalla) Aihetta käsitellään lainsäädännön, oikeustapausten ja käytännön esimerkkien kautta. Lue lisää

KOULUTUS Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa WEBINAARI 29.10.2020

Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän? Lue lisää

KOULUTUS Jämäkkyyttä uudelle esimiehelle – käytännön lakitietoa WEBINAARI 29.10.2020

Peruspaketti ajankohtaisista työoikeudellisista kysymyksistä vastauksineen Mitä esimiesrooli käytännössä tarkoittaa?Mitä esimies saa yhtäältä vaatia ja toisaalta sallia – ja mitä ei?Mitä esimieheltä edellytetään?Koska ja kuinka on puututtava ikäviin tilanteisiin?Miten etätyön johtaminen eroaa lähityön johtamisesta? Lakien noudattaminen ja muu hyvä esimiestyö ovat yleensä kiinteässä yhteydessä keskenään. Tässä webinaarissa kiireisinkin uusi esimies ehtii saada kattavan kokonaiskäsityksen työelämän tärkeimmistä [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 11.11.2020

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Kuinka suhtautua työntekijään, jonka ainakin epäillään olevan työhaluton ja poissa työpaikalta pahan mielen vuoksi? Kuinka keskustella fiksusti “supersaikuttajan” kanssa? Entä mitkä ovat vaihtoehdot, kun pelkkä juttelu ja kuuntelu eivät auta? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? // kesäyliopistoVERKKOKOULUTUS 17.11.2020

Miten esimies voi tunnistaa pahan mielen sairauslomat? Missä kulkevat lailliset oikeuksien ja velvollisuuksien rajat? Mitä muutoksia ja muita keinoja voi kokeilla pahan mielen sairastelijoihin? Entä millaisia uusia haasteita korona-aikana on ilmennyt sairauspoissaolojen suhteen ja kuinka niitä olisi fiksua ratkaista? Koulutuksessa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita [...]

KOULUTUS Onnistu uutena esimiehenä HELSINKI/ETÄ 18.11.2020

Onnistu uutena esimiehenä -koulutus antaa laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä käytännössä hyödynnettävistä keinoista. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on aiempaa selkeämpi kuva esimiehen vastuista, mutta toisaalta myös oikeuksista. Uudet esimiehet löytävät velvollisuuksiensa rajat ja saavat työkaluja niin erilaisiin haastaviin tilanteisiin puuttumisissa kuin myös muuten työnantajan edustajana ja ”työnantajan käytössä” olemisessa. Koulutus koostuu lukuisista käytännönläheisistä esimerkeistä. Niissä huomioidaan sekä yleiset oikeudelliset näkökohdat että [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? WEBINAARI 24.11.2020

Täsmäohjeet pomolle!  Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme läpi tässä webinaarissa. Huomioimme toki myös mahdollisuudet auttaa työntekijää kohentamaan suorituksiaan niin, ettei irtisanomista välttämättä tarvittaisikaan.  Lisäksi käymme läpi muut [...]

KOULUTUS Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa WEBINAARI 26.11.2020

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Tunnetko esimiehen oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa?Tässä webinaarissa saat kokonaiskuvan niistä sekä käytännön työkalupakin arkeesi. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta ja virheratkaisulta. Koska lainsäädännön ja [...]

KOULUTUS Lomauta ja irtisano oikein WEBINAARI 2.12.2020

Mitä loppuvuodesta 2020 kannattaa huomioida Määräaikaiset lakimuutokset lomautuksiin ja työsuhteiden päättämisiin taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla ovat vielä hetken voimassa.Mitä nämä muutokset käytännössä tarkoittavat? Ketkä saavat ja ketkä eivät saa soveltaa niitä? Ehtiikö vielä? Mikä on mahdollisen työehtosopimuksen vaikutus? Kuinka toimitaan vuodenvaihteen jälkeen? Entä mitä poikkeustilanteita koskevaa lainsäädäntöä meillä oli jo ennestään? Millä käytännön edellytyksillä sitä [...]

KOULUTUS Esimiestyön rajat – oikeudet ja velvollisuudet haastavissa työyhteisötilanteissa HELSINKI/ETÄ 10.12.2020

Esimiehillä on lukuisia velvollisuuksia – mutta myös oikeuksia, joista kannattaa olla tietoinen. Kun sekä johtamisopit että juridiset perustiedot ovat hallussa, esimies voi aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhönsä. Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Virheiden pelko vähenee huomattavasti, [...]