KOULUTUS Valehtelu työpaikalla – oikeudellisia haasteita ja ratkaisuja WEBINAARI 26.1.2022 klo 13.00–14.30

Totta vai ei? Oikeusturva vai oikeusmurha? Mitä jos yksittäinen henkilö tai tietty porukka yhdessä on päätynyt valehtelemaan esimerkiksi jostakusta työkaverista, esimiehestä tai johtajasta? Mitä jos valheita päätyy mediaan? Mitä työnantajan pitää tehdä? Mikä on luottamusasemassa, kuten hallituksen jäsenenä tai henkilöstön edustajana, toimivan vastuu? Kuka tai mikä lopulta päättää, mitä uskotaan? Manipuloiva työyhteisön jäsen voi omien tarkoitusperiensä vuoksi yllyttää sekä [...]

KOULUTUS Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa WEBINAARI 27.1.2022 klo 13.00–15.30

Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän? Lue lisää

KOULUTUS Kun pomoa kiusataan WEBINAARI 2.2.2022 klo 13.00–14.30

Keinot esimieheen tai johtajaan kohdistuvaa työpaikkakiusaamista vastaan Usein pomot ajattelevat, että heidän on näissä asemissa vaan kestettävä, myös heihin kohdistuvaa kiusaamiselta tuntuvaa toimintaa. Totta onkin, ettei kyseisissä tehtävissä toimivien olisi syytä reagoida kovin herkkänahkaisesti, mutta rajansa sietämiselläkin. Työpaikkakiusaaminen, eli lakitermein ilmaistuna häirintä tai epäasiallinen kohtelu töissä, on sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käytöstä, jokatoistuvana aiheuttaa [...]

KOULUTUS Oikeudellinen tietopaketti – Monipaikkaisen työn mahdollistaminen WEBINAARI 8.2.2022 klo 13.00–15.00

Kuinka monipaikkainen työ eli etä- ja lähitöiden aiempi joustavampi yhteensovittaminen toteutetaan? Mallista voidaan käyttää myös nimitystä hybridityö. Mutta mistä kaikesta kannattaa päättää, aiempien linjausten lisäksi tai niitä muuttaen? Mitä nyt on syytä huomioida – vaikka etätyöohje olisi juuri hiljattain päivitetty?Tämä koulutus toimii oikeudellisena tietopakettina siitä, kuinka työntekijät ja heidän esimiehensä pystyvät mahdollisimman kattavasti voittamaan haasteet [...]

KOULUTUS Työntekijän mielenterveysongelmien juridiikkaa WEBINAARI 10.2.2022 klo 13.00–14.30

Työnantajan oikeudelliset keinot ja ratkaisut, kun työntekijän mieli järkkyy Mielenterveyden häiriöt ovat yleisimpiä syitä sairauspoissaoloille. Mielenterveysongelmia kuitenkin myös salataan paljon. Kuinka niiden kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Miten mielenterveysongelmat voidaan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän? Lue lisää

KOULUTUS Esimiestyön rajat ETÄ 16.2.2022

Oikeudet ja velvollisuudet työyhteisötilanteissa – kuinka toimit hyvänä esihenkilönä? Esimiestyön rajat -koulutuksessa saat käytännön työkalut haastaviin työyhteisötilanteisiin – voit rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhösi esihenkilönä. Koulutus sopii niin uraansa aloitteleville kuin kokeneillekin toimijoille.  Saat kokonaisnäkemyksen johtamisoppien sekä juridiikan käytännön keinoista esihenkilölle. Paras lopputulos syntyy, kun huomioit arjessa sekä säännöt että tunteet. Tähän uudistettuun koulutukseen sisältyy nyt aiempaa [...]

KOULUTUS Työntekijän päihdeongelma – oikeudelliset neuvot työnantajalle WEBNAARI 10.3.2022 klo 13.00–14.30

Juridiset vinkit, kun päihteiden käyttö häiritsee työntekoa Päihdeongelmat aiheuttavat monenlaista haittaa, myös työyhteisöissä. Päihdeongelmia kuitenkin myös piilotellaan ja vähätellään paljon. Niihin tarttumista viivytellään usein. Kuinka päihdeongelmien kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän? Tässä webinaarissa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Kuka saa puhalluttaa työntekijän?Millä ehdoilla voi teettää huumetestin?Vai voiko [...]

KOULUTUS Etä- ja monipaikkatyön juridiikkaa WEBINAARI 15.3.2022 klo 13.00–14.30

Mitä oikeudellisia seikkoja kannattaa huomioida tulevaisuuden etä- ja monipaikkatöissä? Kuinka kannattaa toimia, kun… etätyön rinnalle palaa lähityö, muttatyöyhteisössä ei tahdota siirtyä takaisin vanhoihin kankeisiin toimintamalleihin, vaanhalutaan suunnitella, sopia ja ohjeistaa fiksusti ja modernisti? Tällöin monipaikkatyö eli etä- ja lähitöiden aiempaa joustavampi yhteensovittaminen voi olla oivallinen ratkaisu. Mallista voidaan käyttää myös nimitystä hybridityö. Mutta mistä kaikesta [...]

KOULUTUS Etä- ja monipaikkatyön juridiikkaa WEBINAARI 4.4.2022 klo 13.00–15.30

Tässä webinaarissa: Ratkotaan käytännön esimerkkien kautta niitä oikeudellisia haasteita, joita hybriditöiden tekeminen tuo työyhteisölle ja sen yksittäisille jäsenille Nostetaan esiin parhaita, juridisesti hyväksyttyjä käytäntöjä etä- ja monipaikkatyöskentelyn sujuvoittamiseksi Muistetaan kautta linjan hyvien työyhteisötaitojen sekä laillisten ratkaisujen yhteys Tarjolla on oikeudellinen tietopaketti siitä, kuinka työntekijät ja heidän esimiehensä mahdollisimman kattavasti pystyvät voittamaan haasteet ja hyödyntämään uudet [...]

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 5.4.2022 klo 13.00–14.30

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Osallistumalla koulutukseen [...]