KOULUTUS Päihteiden käyttöön puuttuminen työyhteisössä – ratkaisuja ongelmiin ETÄ 7.11.2023 klo 13.00–16.00

Suomessa on satojatuhansia työssäkäyviä päihderiippuvaisia. Sekakäyttö on nykyisin hyvin yleistä. Myös peliriippuvaisten määrä on suuri ja peliriippuvuus onkin koko ajan kasvava ongelma. Haasteena on, että näiden sairauksien luonnetta ei ymmärretä. Tämä koulutus tarjoaa käytännön työkaluja siihen, kuinka voimme ymmärtää, kuinka tavallinen työssäkäyvä perheenäiti tai -isä, pidetty työntekijä, sinä tai minä voimme olla päihde- ja/tai peliriippuvaisia. Lisäksi [...]

KOULUTUS Työntekijän päihdeongelma – oikeudelliset keinot työnantajalle WEBINAARI 8.11.2023 klo 10.00–11.30

Juridiset vinkit, kun päihteiden käyttö häiritsee työntekoa Päihdeongelmat aiheuttavat monenlaista haittaa, myös työyhteisöissä. Päihdeongelmia kuitenkin myös piilotellaan ja vähätellään paljon. Niihin tarttumista viivytellään usein. Kuinka päihdeongelmien kanssa milloinkin olisi parasta toimia? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Entä työntekijän? Lue lisää

KOULUTUS Pahan mielen sairauslomat – mikä neuvoksi? WEBINAARI 8.11.2023 klo 13.00–14.30

Miten vähentää pahan mielen sairauslomia? Opi ennakoimaan ja reagoimaan! Sairauslomaa esimerkiksi työpaikalla käydyn tiukan keskustelun jälkeen? Kuinka toimia, kun työntekijä ei ole työhaluinen – ja pyrkii kaikin keinoin “saikuttamaan”? Tässä webinaarissa saat käytännön työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Lue lisää

KOULUTUS Häirintään, epäasialliseen kohteluun ja syrjintään puuttuminen työpaikalla WEBINAARI 9.11.2023 klo 13.00–15.30

Työpaikkakiusaaminen, eli lakitermein ilmaistuna häirintä tai epäasiallinen kohtelu töissä on: sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käytöstä käytöstä, joka toistuvana aiheuttaa haittaa tai ainakin vaaraa kohteen terveydelle. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus toimia siten, ettei kiusaaminen kannattaisi ja ettei sitä ylipäänsä esiintyisi. Syrjintä on kiellettyä työhön otettaessa, työnteon aikana ja työn päättämistilanteissa. Mutta kuinka tunnistaa epätasapuolinen [...]

KOULUTUS Jaksamisen juridiikkaa: oikeudelliset keinot työuupumusta vastaan VERKKO 10.11.2023 klo 9.00–11.30

Stressiä, stressiä, stressiä… ja uupuminen. Kasautuvia tehtäviä, kehnoja tuloksia ja vajavaista vuorovaikutusta. Vaikka työuupumus ei ole sairaus, siihen liittyy vakavankin sairastumisen riski. Mikä neuvoksi ja kuinka tämän kielteisen kierteen syvenemisen voisi välttää jo ennalta tai ainakin katkaista heti alkuunsa? Entä jos se ei onnistu ja ajaudutaan tilanteeseen, jossa työkyky on menetetty? Mistä tietää, mikä johtuu [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta ETÄ 13.11.2023 klo 9.00–11.30

Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme läpi tässä webinaarissa. Huomioimme toki myös mahdollisuudet auttaa työntekijää kohentamaan suorituksiaan niin, ettei irtisanomista välttämättä tarvittaisikaan.  Lisäksi käymme läpi muut vaihtoehdot, kuten [...]

KOULUTUS Esihenkilötyön rajat ETÄ 14.11.2023 klo 9.00–12.00

Käytännön keinot haastaviin tilanteisiin Tiedätkö oikeutesi ja velvollisuutesi eri työyhteisötilanteissa? Esihenkilötyön rajat -koulutuksessa saat käytännön työkalut haastaviin työyhteisötilanteisiin – tämän koulutuksen käytyäsi voit aiempaa rauhallisemmalla mielellä keskittyä päivittäiseen työhösi esihenkilönä. Koulutus sopii niin uraansa aloitteleville kuin kokeneillekin toimijoille. Saat kokonaisnäkemyksen johtamisoppien ja juridiikan käytännön keinoista esihenkilölle. Paras lopputulos syntyy yleensä silloin, kun huomioit arjessa sekä säännöt [...]

KOULUTUS Sopimaton käytös töissä – käytännön keinot puuttua LÄHI 16.11.2023 klo 9.00–16.00

Ratkaise tilanteet oikein – näin luot paremman työympäristön kaikille Ahdistelu, tilan valtaaminen, tiedon pimittäminen, työtehtävien omiminen, jääräpäisyys, suosikkijärjestelmät, eristäminen, pahansuopainen puhe, näykkiminen, mustamaalaaminen, tunnelman latistaminen, vaivaannuttava tai uhkaava toiminta, työajan väärinkäyttö, harhaanjohtaminen, tekemättä jättäminen, sitoutumattomuus, ”hiljaiset loparit”, vetäytyminen, välinpitämättömyys… Sopimaton käytös töissä voi olla kiusaamista tai muuta rajoja rikkovaa toimintaa. Sopimattomasti käyttäytyvä voi olla [...]

KOULUTUS Potkut alisuoriutumisesta? ETÄ 23.11.2023 klo 9.00–11.30

Täsmäohjeet pomolle! Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta. Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny. Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan. Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän? Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme läpi tässä webinaarissa. Huomioimme toki myös mahdollisuudet auttaa työntekijää kohentamaan suorituksiaan niin, ettei irtisanomista välttämättä tarvittaisikaan.  Lisäksi käymme läpi muut [...]

KOULUTUS Työntekijän epätoivottu somekäytös – mikä neuvoksi? WEBINAARI 23.11.2023 klo 13.00–14.30

Työnantajan keinot työntekijän vahingollista sometusta vastaan Työntekijöillä on oikeus ja toisinaan jopa velvollisuus toimia sosiaalisessa mediassa – mutta ei miten vaan. Sananvapaus ei ole rajaton, sillä esimerkiksi työntekijän lojaalisuusvelvollisuus työnantajaa kohtaan rajoittaa sitä, mitä saa julkaista. Missä menevät hyödyllisen ja haitallisen somettamisen rajat käytännössä? Esimerkiksi työntekijän näkemykset työyhteisöstä tai vaikkapa ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä voivat olla ristiriidassa [...]