Lainsäädäntö ja esimerkiksi hyvän hallinnon periaatteet vaikuttavat lähes kaikkialla: esimerkiksi avoimen päätöksenteon ja kuntalaisten neuvonnan reunaehtoja määriteltäessä. Pitäisi osata soveltaa esimerkiksi hallinto-, julkisuus- ja tietosuojalakeja. Kun toimijoita on monia, myös tapoja ja toiveita on. Kuinka tietää, mikä milloinkin on riittävän oikein?

Entä milloin on toimittu selkeästi väärin ja mitä siitä voi pahimmillaan seurata? Milloin ja miten voi esimerkiksi joutua vahingonkorvaus- tai rikosvastuuseen? Tai saada potkut? Kun työnantaja seuraa toimintaa, niin milloin ja miten se saa esimerkiksi käyttää kameravalvontaa, teettää päihdetestejä tai avata työntekijän sähköpostin?

Tässä koulutuksessa saat vastauksia näihin ja moniin muihinkin ajankohtaisiin kysymyksiin. Käymme soveltuvin osin läpi myös aiottujen tulevien lainsäädäntömuutoksien mahdollisia käytännön vaikutuksia.

Lue lisää