Hallitusohjelman vaikutukset arkeen ja oikeuskäytäntöön

Mikä on Suomen hallituksen tavoittelemien työlainsäädäntöuudistusten käytännön sisältö? Mikä on tämänhetkinen tieto keinoista ja muutosten aikatauluista – sekä vaikutuksista työyhteisöjen arkeen?

Hallitus on kertonut kehittävänsä Suomen työmarkkinoita aiempaa joustavampaan suuntaan. Mutta mitä se tarkoittaa lakipykälätasolla? Entä mitkä muut seikat kuin muuttuva lainsäädäntö vaikuttavat työnantajien ja työntekijöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin?

Tässä webinaarissa käydään läpi lakimuutosten lisäksi soveltuvin osin myös

  • esimerkkejä voimassaolevista työ- ja virkaehtosopimuksista
  • paikallisen sopimisen mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa sekä
  • yksittäisten työsopimusten, työyhteisöjen käytäntöjen ja muiden vastaavien seikkojen vaikutuksia.

Lue lisää