Ota haltuun käytännön keinot ja uusia ideoita esihenkilönä toimimiseen

Saat laajan kokonaisnäkemyksen esihenkilötyössä käytännössä tarpeellisista seikoista.

Onnistu esihenkilönä -koulutus koostuu lukuisista käytännönläheisistä esimerkeistä. Niissä huomioidaan sekä yleiset oikeudelliset raamit että kunkin työyhteisön oman toimintakulttuurin vaikutus. Myös uusia johtamistrendejä ja ajankohtaista oikeuskäytäntöä tarkastellaan arjen ilmiöistä käsin.

Saat käytännön vinkit eri teemojen kautta muun muassa näihin kysymyksiin:
– Miten toimia johdonmukaisesti, pitkäjänteisesti ja tasapuolisesti?
– Kuinka toimia samanlaisissa tilanteissa samalla tavalla ja erilaisissa tilanteissa eri tavoin?
– Miten esihenkilö saa ja voi joustaa?

Lue lisää