Alisuoriutuminen on työntekijän vaikutuspiirissä olevaa aikaansaamattomuutta.
Alisuoriutuja saattaa yrittää parhaansa, mutta tulosta ei vaan synny.
Muut samaa työtä tekevät pystyvät selvästi parempaan.

Millainen rimanalitus oikeuttaa irtisanomaan työntekijän?
Sitä – samoin kuin irtisanomista edeltäviä toimia – käymme läpi tässä webinaarissa.

Huomioimme toki myös mahdollisuudet auttaa työntekijää kohentamaan suorituksiaan niin, ettei irtisanomista välttämättä tarvittaisikaan.

Lisäksi käymme läpi muut vaihtoehdot, kuten työsuhteen päättämisen sopimalla.

Lue lisää